Nye tærskelværdier for udbudspligtige kontrakter

Europa-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for udbudspligtige kontrakter. Tærskelværdierne gælder for udbud, der offentliggøres efter 1. januar 2024. Plesner har samlet de nye tærskelværdier i printvenlige oversigter, som frit kan downloades.

Europa-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for udbudspligtige kontrakter. Tærskelværdierne gælder for udbud, der offentliggøres efter 1. januar 2024. Hvis udbuddet offentliggøres senest den 31. december 2023, er det de nugældende tærskelværdier; der gælder, også selv om udbuddet først afsluttes i løbet af 2024. 

Europa-Kommissionen regulerer hvert andet år tærskelværdierne på baggrund af kursudviklingen de forudgående to år. Som følge af kursudviklingen i den danske krone vil de overordnede tærskelværdier for varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder efter udbudsloven fremover være en anelse højere end de nugældende tærskelværdier. 

Eksempelvis vil tærskelværdien for statslige myndigheders varer- og tjenesteydelseskontrakter stige med ca. 20.000 kr. til 1.064.177 kr., og den tilsvarende tærskelværdi for regionale og kommunale myndigheder samt offentligretlige organer vil stige med ca. 40.000 kr. til 1.644.638 kr. Tærskelværdien for bygge- og anlægsarbejder vil stige fra 40.100.744 kr. til 41.212.688 kr., svarende til en stigning på ca. 1,1 mio. kr. 

Plesner har samlet de nye tærskelværdier for såvel udbudsloven som forsyningsvirksomhedsdirektivet i printvenlige oversigter, som frit kan downloades via nedenstående links.

Oversigt med tærskelværdier for udbudsloven

Oversigt med tærskelværdier for forsyningsvirksomhedsdirektivet

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret