Ny tidsplan for den fælles patentdomstol

Den fælles patentdomstol (UPC) kommer ikke til at træde i kraft den 1. december 2017, som det hidtil har været planen. Det har forberedelseskomiteen for UPC meddelt. En ny dato for ikrafttrædelsen af UPC er endnu ikke meldt ud, men det forventes at blive i begyndelsen af 2018.

Forberedelseskomiteen, der varetager arbejdet med opstarten af den fælles patentdomstol (UPC), har offentliggjort, at UPC ikke kan træde i kraft 1. december 2017, sådan som det har været planen efter den hidtidige tidsplan fra marts 2017.

Udmeldingen var forventet, eftersom det længe har syntes usandsynligt, at tidsplanen kunne holde. Dette har særligt stået klart efter, at det pludselige britiske parlamentsvalg har forsinket en britisk UPC-aftale. Storbritannien er et af de tre lande, der skal ratificere, før UPC kan træde i kraft.

For at UPC kan træde i kraft skal både Storbritannien, Tyskland og Frankrig ratificere aftalen og samtidig skal UPC-aftalen i alt være ratificeret af mindst 13 af de 25 lande, der har underskrevet aftalen. P.t. har 12 lande ratificeret herunder Danmark. Af de tre lande, der skal ratificere, har p.t. kun Frankrig ratificeret.

Forberedelseskomiteen nævner ikke, hvornår UPC vil træde i kraft, men det må forventes at blive i starten af 2018.

Når ratificeringen har fundet sted, vil der være en opstartsperiode på 3-4 måneder inden UPC træder i kraft. I perioden vil det være muligt at fravælge UPC's kompetence for så vidt angår europæiske patenter.

Læs mere om muligheden for "Opt-out" her: "Den fælles patentdomstol - overvej fravalgsordningen"
Kilde: Magasinet Dansk Biotek

Mere information

Se nyheden om den nye tidsplan fra forberedelseskomiteens hjemmeside

Liste over lande, der har ratificeret UPC-aftalen

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret