Forslag til nye varemærkeregler sendt i høring

Et udkast til lovforslag om ændring af varemærkeloven, fællesmærkeloven, designloven og gassikkerhedsloven er sendt i høring af Patent- og Varemærkestyrelsen. Formålet er at modernisere reguleringen af varemærker samt harmonisere EU-varemærkesystemet og de nationale varemærkesystemer. Høringsfristen er sat til den 3. august 2018.

Moderniseringen af varemærkeloven skal blandt andet sikre et effektivt og brugervenligt registreringssystem, hvor registreringssystemet tilpasses brugernes behov og den teknologiske udvikling.

Lovforslaget indeholder blandt andet forslag om, at det ikke længere skal være et krav for registrering af et varemærke, at det kan gengives grafisk. Det skal blot kunne gengives på en passende måde under anvendelse af alment tilgængelig teknologi, så rettighedens indhold kan fastslås klart og præcist.

I forbindelse med registreringen foreslås det også at ændre strukturen for ansøgningsgebyrer, så en ansøgning fremover som udgangspunkt alene omfatter én klasse. Yderligere klasser vil fortsat kunne tilkøbes.

Derudover foreslås indsigelsesperioden rykket frem i processen, så den ligger forud for registreringen af varemærket.

For at styrke varemærkebeskyttelsen indeholder lovforslaget en bestemmelse om, at rettighedshaver kan forhindre kopivarer fra tredjelande fra at komme i transit i det danske toldområde. Retten kan dog bortfalde under visse betingelser.

Ud over ændringer i varemærkeloven er der visse mindre ændringer i både designloven og gassikkerhedsloven.

I lovforslaget foreslås tillige Fællesmærkeloven ophævet, da lovforslaget omfatter de kendetegn, der i dag er omfattet af Fællesmærkeloven.

Plesner følger vedtagelsen af lovforslaget tæt og vil løbende orientere herom.

Læs udkastet til lovforslaget samt høringsbrevet og høringslisten

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret