Ny russisk lovgivning om IP-rettigheder

Ruslands føderale forsamling har vedtaget ny lovgivning, der muliggør indskrænkning og potentiel ekspropriation af IP-rettigheder i Rusland.

Med den nye lovgivning kan den russiske føderale forsamling give tilladelse til, at lokale virksomheder og personer fremstiller og udbyder produkter/teknologier, der hidtil har være beskyttet af patenter, brugsmodeller eller andre industrielle rettigheder. Rettighedshavere vil alene være berettiget til 'proportional' økonomisk kompensation, og såfremt rettighedshaver er hidrørende fra et såkaldt "unfriendly country" (omfattende lande der har indført sanktioner mod Rusland), vil denne være helt afskåret fra økonomisk kompensation.

Ruslands føderale forsamling har ligeledes vedtaget ny lovgivning der muliggør en indskrænkning i beskyttelsesomfanget af nationale IP-rettigheder, således at udvalgte grupper af varer og tjenesteydelser ikke længere er omfattet af beskyttelsen. En eventuel liste over varer og tjenesteydelser som undtages fra IP-retlig beskyttelse i Rusland er endnu ikke gjort tilgængelig.

Det er endnu uvist i hvilken udstrækning, Ruslands føderale forsamling vil gøre brug af de nye muligheder for indskrænkning og potentiel ekspropriation af nationale IP-rettigheder. Det forventes, at tiltagene vil være særligt relevante på områder relateret til varer og tjenesteydelser, som for nuværende ikke kan importeres til Rusland grundet de pålagte sanktioner fra omverdenen samt for de udenlandske virksomheder, der har lukket deres russiske forretninger og produktionsenheder.

Der sker dagligt nyt i forhold til situationen i Rusland, og Plesners team for IP-rettigheder følger udviklingen nøje og vil løbende komme med opdateringer.

Se ligeledes Plesners specialeside for eksportkontrol og handelssanktioner, der mere generelt forholder sig til sanktioner relateret til konflikten i Ukraine.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret