EPO gør klar til UPC opstart

Den europæiske patentmyndighed, EPO, har i forberedelsen op til UPC gjort to nye formularer tilgængelige på sin hjemmeside, der giver mulighed for hhv. at indgive en tidlig anmodning om enhedspatent og at anmode om udsættelse af udstedelsen af europæiske patenter.

Som det ser ud nu, står UPC til at slå dørene op den 1. juni 2023. For at gøre klar til UPCs opstart, har EPO indført to nye tiltag. 

Den ene mulighed består i, at det gøres muligt at ansøge om enhedsbeskyttelse allerede før UPCs ikrafttræden, så EPO kan registrere enhedsbeskyttelsen straks ved ikrafttrædelsen af UPC.

Den anden mulighed består i, at det gøres muligt at anmode om udsættelse af EPOs afgørelse om at udstede et europæisk patent. Herved kan ansøgere af EP-patenter sikre sig, at ansøgningerne ikke bliver udstedt inden ikrafttrædelsen af UPC, hvilket ville betyde, at ansøgningerne ikke kunne konverteres til et enhedspatent. 

Det er vigtigt at bemærke, at begge muligheder kun kan anvendes for europæiske patentansøgninger, der har fået såkaldt "intention to grant" iht. EPC Rule 71(3).

Formularerne kan indgives til EPO fra den 1. januar 2023. EPO har tidligere i år varslet dette tiltag, og EPO har altså valgt at holde fast i startdatoen for disse muligheder den 1. januar 2023, uanset at opstarten af UPC tidligere i december blev udsat to måneder, med ikrafttræden 1. juni 2023, og den såkaldte "Sunrise" periode, hvor man kan anmode om opt-out, starter 1. marts 2023. Læs mere på EPOs hjemmeside 

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret