Ny lovgivning om minedrift i Grønland

Ny omfattende lov om mineralske aktiviteter er vedtaget af Grønlands Landsting den 31. maj 2023 - forhold omkring markedsbehov og branchekrav er dog stadig uklare.

Denne helt nye lov gælder for alle minedriftsaktiviteter i Grønland, undtagen karbonhydrider og lokale mineralaktiviteter. Loven erstatter den tidligere lov, som blev vedtaget af Landstinget i december 2009, da det grønlandske selvstyre overtog myndigheden.

Den nye lov indeholder 143 paragraffer. Myndighederne sendte første udkast i høring blandt forskellige institutioner, virksomheder og andre involverede parter i november 2022. Mindre ændringer blev implementeret i forbindelse med revideringer i januar, marts og maj 2023, men de fleste input fra markedet og branchen efterlod ikke mange spor i lovens endelige tekst.

Loven træder i kraft den 1. januar 2024. Eksisterende tilladelser forbliver i kraft, men udnyttelsestilladelser vil være omfattet af nogle af de nye regler (§ 143) og nye tilladelser af alle regler.

Myndighederne træffer afgørelse om, hvorvidt samtlige betingelser for meddelelse af en forventet tilladelse til udnyttelse er opfyldt (§ 41).

Eventuelle stridspunkter reguleret af loven kan kun indbringes for domstolene (§§ 25 og 72), dvs. ikke for voldgiftsretten, med mindre det er specifikt fastsat.

Indehaveren af en udnyttelsestilladelse skal være registreret som et aktieselskab med hjemsted i Grønland. ”Aktieselskabet skal have sit reelle hovedkontor, hvorfra aktieselskabet ledes, i Grønland” (§ 45).

Loven indeholder bestemmelser om beskatning og kapitalisering (§ 46).

Myndighederne kan kræve, at selskabet benytter lokal arbejdskraft og lokale  leverandører (§ 52), og at forarbejdning finder sted i Grønland (§ 53).

Den nye lov vil kunne forårsage usikkerhed, bekymringer og forsinke nye investeringer i minedrift i Grønland:

  • Virksomhedsbegrænsninger og påvirkninger samt beskatning vedrørende de nye krav til hovedkontorets beliggenhed (i § 45) er åbne spørgsmål.
  • Statens beføjelser vedrørende tilladelser (§ 41) og tvisteløsning ved grønlandske og danske domstole kan give anledning til bekymringer i forhold til rettigheder og gennemførelse.
  • Præferencerne vedrørende lokal forarbejdning mv. (§ 53) er ikke nye og skulle angiveligt svare til eksisterende praksis, men energiforbrug mv. og nye grønne ESG-krav, kontrol og markedskrav om attester kan gøre produkter ikke-konkurrencedygtige eller værdiløse.

Rådets afgørelse (EU) 2021/1764 gælder for forholdet mellem EU og Grønland. Desuden udsendte EU i marts 2023 et nyt udkast til lov om kritiske råmaterialer for at sikre bæredygtig forsyning.

Tilpasning af praksis i henhold til den nye lov om mineralaktiviteter er stadig et åbent spørgsmål.

Vil du vide mere?

Læs Greenland Parliament Act on Mineral Activities (Plesners sammenskrivning og engelske oversættelse)

Læs artiklen Doing Business in Greenland skrevet af Plesner for Legal500

Læs mere om Grønland

Grønland