Maria Kaas-Petersen

advokatfuldmægtig

Maria Kaas-Petersen er advokatfuldmægtig i vores team for IP-ret og Life Science.

Maria beskæftiger sig med håndhævelse af IP-rettigheder inden for særligt varemærkeretten og patentretten, herunder forbuds- og bevissikringssager.

Maria rådgiver herudover klienter om regulatoriske forhold vedrørende lægemidler og medicinsk udstyr. Rådgivningen omfatter blandt andet spørgsmål om godkendelse, salg og markedsføring af lægemidler.


Seneste nyt om IP-ret

IP-ret