Bonnier sælger 49,9 pct. af Børsen til JP/Politiken

Den svenske mediekoncern Bonnier har indgået aftale om salg af 49,9 pct. af aktierne i Dagbladet Børsen A/S og Børsen Associated Media A/S til JP/Politikens Hus A/S. Plesner har bistået Bonnier med transaktionen.

For ca. et år siden indgik parterne aftale om et 100 pct. salg af Dagbladet Børsen til JP/Politiken. I denne uge offentliggjorde JP/Politikken, at man efter en langvarig sagsbehandling i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde besluttet at opgive at opnå styrelsens godkendelse af denne transaktion. Styrelsen indstillede herefter behandlingen af fusionsanmeldelsen og udtalte samtidig, at man havde udtrykt alvorlige betænkeligheder ved fusionen, herunder på markedet for dansksprogede, landsdækkende, betalte, daglige nyheder på print og markedet for annoncering på print.

Med den netop indgåede aftale får JP/Politiken en ikke kontrollerende aktiepost, og Bonnier vil fortsat være kontrollerende majoritetsaktionær. Aftalen får ingen indflydelse på den daglige drift af Dagbladet Børsen og de øvrige tilknyttede medier i Børsen Associated Media.

Aktieposten på 49,9 pct. bliver solgt til JP/Politiken for DKK 400 mio. Det svarer til prissætningen i den oprindelige aftale, hvor prisen for samtlige aktier blev sat til DKK 800 mio.

Plesner har rådgivet Bonnier-koncernen om såvel den oprindelige transaktion som den nye transaktion, herunder konkurrenceretlige aspekter af transaktionerne.

Seneste nyt om M&A

Mergers and Acquisitions