Storbritannien på vej ud af EU - Plesner rådgiver om konsekvenserne

Resultatet af den britiske EU-afstemning blev offentliggjort fredag den 24. juni 2016 - Storbritannien stemte for at forlade EU. Vi har nedsat en særlig Brexit Task Force med specialister på tværs af hele huset, der står til rådighed for vores klienter, og vi vil løbende orientere om udviklingen her på www.plesner.com.

Udfaldet af afstemningen har ikke nogen umiddelbar juridisk effekt, idet EU- og UK-ret gælder uændret indtil videre, men vi bevæger os ind i en periode med usikkerhed om det fremtidige juridiske landskab. Selvom perioden kan vare flere år, er det vigtigt at være på forkant med udviklingen, hvis man har samhandel med UK, har virksomhed i UK, eller har kontrakter, der er eller bliver omfattet af UK-ret.

Ingen ændringer her og nu

Juridisk sker der således ikke ændringer her og nu. Storbritannien er stadig medlem af EU, og de nugældende regler gælder, indtil Storbritannien udtræder af EU. Udmeldelse vil ske med to års varsel, som forventeligt tidligst vil blive afgivet, når Storbritannien har fundet en ny leder efter Camerons exit i oktober, og der kan også gå flere år før varslet afgives. Men desuagtet er det vigtigt at forberede konsekvenserne af deres udtræden.

Foran sig har Storbritannien nu en opgave med at forhandle talrige aftaler med EU, forhandle samhandelsaftaler med flere end 50 lande og fastsætte nye love i UK. Dette vil tage år, og der vil være åbenhed og omtale undervejs gennem forhandlingerne, så indholdet i disse aftaler ikke vil komme som pludselige overraskelser.

Plesners Brexit Task Force vil følge den politiske udvikling og forhandlingerne mellem Storbritannien og EU tæt. Udviklingen i disse forhandlinger vil have forskellige konsekvenser i de forskellige brancher og virksomheder, og hver enkelt virksomhed bør løbende holde sig opdateret med udviklingen.

Som markedsledende advokatfirma har vi mulighed for at rådgive virksomheder inden for alle brancher om konsekvenserne af Brexit - herunder identificere risici og udarbejde beredskabsplaner. Vores Task Force står til rådighed for alle virksomheder, som har brug for Brexit-rådgivning.

Plesners Brexit Task Force

Plesners Brexit Task Force ledes af advokat, partner Casper Münter og består af følgende specialister:

 • Arbejds- og Ansættelsesret - Jacob Falsner
 • Bank og Finans - Rasmus Mandøe Jensen
 • Capital Markets - Janus Jepsen
 • Commercial Contracts - Hasse Olesen
 • Commercial Real Estate - Karina Brinch
 • Dispute Resolution - Frants Dalgaard-Knudsen
 • Energi og Infrastruktur - Niklas Korsgaard Christensen
 • Entreprise - Frants Dalgaard-Knudsen
 • EU- og Konkurrenceret - Christopher Kjølby Jensen
 • Forsikrings- og Pensionsret - Torben Bondrop
 • IP-ret - Kasper Frahm
 • M&A - Tina Kang
 • Markedsførings- og Forbrugerret - Jane Frederikke Land
 • Persondataret - Michael Hopp
 • Selskabsret - Lars Bunch
 • Skatter - Mathias Kjærsgaard Larsen
 • Afgifter - Mette Christina Juul
 • Teknologi-, Medie- og Teleret (TMT) - Niels Chr. Ellegaard

Seneste nyt om Brexit