EU sår tvivl om britisk UPC-afdeling

Ikke længe efter at det er blevet offentliggjort, at Storbritannien er ved at forberede de allersidste skridt mod ratificering af aftalen om den fælles patentdomstol (UPC-aftalen), sår EU nu måske tvivl om, hvorvidt der kan eksistere en britisk UPC-afdeling.

Michel Barnier, EU's ledende Brexit-forhandlinger, udtalte således ifølge Science|Business på et pressemøde den 12. juli 2017, at EU overvejer, om Storbritannien fortsat kan have en UPC-afdeling, ligesom det overvejes hvilke EU-institutioner, der skal flyttes ud af Storbritannien, når landet forlader EU. P.t. ligger det fast, at i hvert fald Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Det Europæiske Bankagentur (EBA) skal forlade Storbritannien.

Det er ikke helt sikkert, hvad man skal lægge i disse udtalelser, men de er interessante i lyset af, at EU-Kommissionen tidligere har udtrykt den opfattelse, at det ikke var muligt at være med i UPC, hvis ikke et land samtidig var med i EU.

Uanset hvordan udtalelserne fra EU skal tolkes, og hvordan udtrædelse af EU kan forenes med UPC-deltagelse, må det anbefales, at der findes en løsning, der sikrer britisk deltagelse i UPC samt en britisk afdeling. Dels vil det være uhensigtsmæssigt, hvis UPC's kompetence ikke kom til at omfatte Storbritannien, sådan at der skal anlægges separate sager, for så vidt angår dette land. Dels vil hele UPC-systemet kunne drage nytte af den store erfaring hos de engelske patentdommere.

Læs udtalelsen fra Michel Barnier i Science|Business

Læs vores tidligere nyhedsbrev om Storbritanniens ratificering af UPC-aftalen 

Læs vores tidligere nyhedsbrev om Storbritanniens mulighed for at deltage i UPC uden EU-medlemskab

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret