Forretningshemmeligheder - den nye lov er nu vedtaget

Den nye lov om forretningshemmeligheder er nu vedtaget, og loven træder i kraft den 9. juni 2018.

Den 10. april 2018 vedtog Folketinget den nye lov om forretningshemmeligheder, der kan læses her. Lovens ordlyd er ikke ændret siden fremsættelsen af lovforslaget (L 125) af 10. januar 2018, som vi tidligere har beskrevet her og her.

Den nye lov bør give alle virksomheder anledning til især at overveje hvilke oplysninger, som virksomheden betragter som forretningshemmeligheder, om virksomheden har truffet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse af de pågældende oplysninger, og om virksomheden vil være i stand til at håndhæve sine rettigheder i tilfælde af misbrug af virksomhedens forretningshemmeligheder. Vi står naturligvis til rådighed, hvis du har brug for bistand i forbindelse hermed.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret