Flere straffesager rammer dansk erhvervsliv

Ny håndbog i erhvervsstrafferet: Det er ikke uden grund, at danske ledelser og bestyrelser i dag har blikket stift rettet mod risikostyring og interne kontroller. Udviklingen i erhvervsstraffesager de seneste par år er entydig og ligger - ikke overraskende - i forlængelse af udviklingen i USA de seneste ti år. Myndighederne herhjemme rejser stadig flere straffesager mod virksomheder, og der rejses i stigende omfang opsigtsvækkende straffesager indeholdende betydelige bøder mod virksomheder.

Dette er baggrunden for håndbogen "Erhvervsstrafferet", som netop er udkommet og har tre Plesner-advokater blandt forfatterne: Specialist i konkurrenceret Gitte Holtsø, Jakob Krogsøe, der er specialiseret i at føre sager om skatter og afgifter, samt Mikkel Vittrup, specialist i markedsførings- og IP-ret (intellectual property).

Håndbogen er forfattet af personer med tung faglig indsigt og erfaring, og den er skræddersyet til virksomhedsjurister og advokater, der arbejder med erhvervsstraffesager. Bogen indledes med kapitler om strategi, risikostyring og interne kontroller (governance) og indeholder konkrete praktiske råd om implementering af en strategi, der skal forebygge erhvervsstraffesager.

Forfatterne har hentet input fra virksomhedsjurister for at gøre bogen praktisk anvendelig, og forfatterne har valgt at ensrette opbygningen af alle kapitler, så læseren nemt kan få et overblik.

Det er den første bog, der giver et samlet overblik over straffeprocessen og de vigtigste erhvervsstrafferetlige emner.

Bogen er udgivet af Karnov Group. Læs mere om bogen her.

Seneste insights

Flere insights