Bank og Finans Q&A: LIBOR - enden er nær?

Dette "Bank og Finans Q&A" sætter fokus på referencerenten LIBOR, som ser ud til at gå en usikker fremtid i møde. Afsættet er en tale, som Andrew Bailey, Chief Executive for det britiske finanstilsyn (Financial Conduct Authority), gav den 27. juli 2017 med titlen The future of LIBOR. Med talen blev der sat fornyet fokus på LIBORs fremtid, eller rettere, mangel på samme, idet talen kan vise sig at blive den endelige "dødsdom" over LIBOR, som vi kender den i dag.

Usikkerheden omkring LIBORs fremtid rejser mange spørgsmål, ikke mindst i relation til de praktiske konsekvenser for både eksisterende og fremtidige låneaftaler, obligationsvilkår, derivater og andre finansielle kontrakter, der anvender LIBOR som referencerente. Hertil kommer, at EU's nye benchmarkforordning fra 1. januar 2018 vil stille krav til banker og andre tilsynsbelagte enheder, som benytter LIBOR, om at have robuste skriftlige planer i tilfælde af væsentlige ændringer eller ophør af LIBOR samt sørge for, at disse planer afspejles i deres kontraktforhold med klienter.

Plesners Bank og Finans team søger at besvare nogle af de centrale og kommercielt afgørende spørgsmål om LIBORs fremtid i dette Q&A. Alle er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har yderligere spørgsmål eller har brug for rådgivning vedrørende LIBOR.

Læs Bank og Finans Q&A: LIBOR - enden er nær?

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans