Den Europæiske Patentdomstol (UPC) ventes at begynde omkring 1. januar 2023

Nu ruller UPC-toget igen, og muligheden for samlet håndhævelse og ugyldiggørelse af europæiske patenter i alle UPC-landene under én retssag er kommet et stort skridt nærmere med ny tysk dom, som afviser at stille ratificeringen i bero.

Den 9. juli 2021 kom den længe ventede afgørelse fra den tyske forfatningsdomstol (Bundesverfassungsgericht) vedrørende de to verserende sager om UPC. Domstolen afviste to begæringer om at nedlægge midlertidigt forbud mod de tyske love, der ratificerer UPC-aftalen. Dermed kan Tyskland fortsætte ratificeringsprocessen af UPC-aftalen. Læs pressemeddelelsen fra den tyske forfatningsdomstol.

Ratificeringsprocessen har været holdt hen siden 2016, dels af Brexit og dels af en første klage til Bundesverfassungsgericht, og da den blev afgjort efter ca. 3 år, blev der indgivet to yderligere klager i Tyskland, som satte en stopper for ratificeringen.

Ifølge UPC forberedelseskomiteens hjemmeside mangler der underskrifter fra yderligere to af de deltagende medlemsstater på "Protocol on Provisional Application" for, at UPC kan sættes i gang. Komiteen vil senere offentliggøre en tidslinje. Lederen af UPC forberedelseskomiteen har dog udtalt til JUVE Patent, at han forventer, at UPC kan træde i funktion sidst i 2022 eller i begyndelsen af 2023.

Der skal imidlertid forinden findes en løsning på, hvor den afdeling af domstolen, som skulle have ligget i London, skal ligge. Den afdeling skal høre sager om kemi, hvilket omfatter det meget centrale område for lægemiddelpatenter. Flere lande har ønsket at huse denne afdeling, og det er uafklaret, om den skal ligge i Milano (der havde tredjeflest patentansøgninger (efter England er ude af UPC), da aftalen blev vedtaget), om sagerne skal fordeles mellem Frankrig og Tyskland, der i forvejen har de to andre sæder af domstolens centrale afdeling, eller om den skal ligge i et tredje UPC-medlemsland.

Uanset hvad, så er det tid for virksomheder til igen at begynde at overveje konsekvenserne af UPC for dem, herunder at begynde at vurdere, om man skal "opte" nogle af sine patenter ud af UPC-ordningen og fortsætte med den nationale håndhævelse, som der er mulighed for i en overgangsordning på 7 år. Denne overgangsordning kan forlænges med yderligere 7 år.

Vi følger udviklingen nøje og kan oplyse og rådgive om konsekvenserne af UPC's ikrafttræden.

Du kan også få flere oplysninger om UPC på vores UPC hjemmeside eller få et udførligt indblik i reglerne og de forventede effekter af dem i vores bog "Den Europæiske Patentdomstol". 

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret