UPCs forberedelsesfase er begyndt

I går, den 19. januar 2022, trådte UPCs provisional application phase ("PAP") i kraft, da Østrig den 18. januar 2022 som den trettende medlemsstat indgav deres ratifikation af protokollen.

PAP sætter visse af UPC-aftalens bestemmelser i kraft før UPCs egentlige ikrafttræden. Formålet hermed er at sørge for, at UPC er funktionel ved sin opstart. Ikrafttrædelsen af PAP betyder, at de praktiske forberedelser til UPC for alvor kan gå i gang - såsom rekruttering af dommere og færdiggørelse af IT-systemer. Det forventes, at PAP vil vare omkring otte måneder. 

Selve UPC-aftalen, der medfører UPC's egentlige ikrafttræden, træder i kraft den første dag i den fjerde måned efter Tysklands indgivelse af deres ratifikation. Tyskland er - efter et længere forløb med sager om UPC ved den tyske forfatningsdomstol - på nuværende tidspunkt parat til at indgive ratifikationen. Tyskland venter dog med at indgive ratifikationen, indtil det forberedende arbejde under PAP er så langt, at man er sikker på, at UPC kommer til at være funktionel på ikrafttrædelsestidspunktet. 

Der har længe været usikkerhed om UPCs fremtid bl.a. på grund af Brexit og det tyske forfatningsspørgsmål, men nu ser UPC-projektet ud til at blive en realitet allerede i slutningen af 2022 eller starten af 2023.

Som patenthaver indebærer ikrafttrædelsen af PAP bl.a., at det er tid til nøje at overveje, om man er forberedt på UPC; herunder om man bør fravælge UPCs kompetence for nogle af sine europæiske patenter, således at patenterne fortsat kun kan behandles af de nationale domstole. I slutningen af PAP vil der være en såkaldt "sunrise period", hvor indehavere af europæiske patenter - inden UPCs ikrafttrædelse - har mulighed for at fravælge UPCs kompetence for deres europæiske patenter. 

Find mere information om overgangsordningen og fravalgsordningen for europæiske patenter, og find mere information om UPC på vores temaside om UPC.  

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret