PGGM og EDF køber minoritetspost i Norlys

Plesner rådgav PGGM og EDF Invest i forbindelse med minoritetsinvesteringen i Norlys' fiberforretning.

Et konsortium bestående af PGGM Infrastructure Fund og EDF Invest har købet en minoritetspost i Norlys' fiberforretning. Både PGGM og EDF har omfattende erfaring med fiberinvesteringer i lande som Tyskland, Frankrig, Holland og Belgien.

Om PGGM

PGGM er en kooperativ pensionsadministrator, der som kapitalforvalter og rådgiver for bestyrelser i pensionsfonde varetager sit sociale mandat:  at sørge for gode alderspensioner for 4,4 millioner medlemmer i Holland. Den 31. december 2021 forvaltede PGGM 291 mia. EUR i langsigtet pensionskapital på verdensplan. PGGM's medlemsorganisation dækker 764.000 ansatte og pensionister inden for sundhedssektoren.

Om EDF Invest

EDF Invest er EDF-koncernens investeringsenhed, som understøtter en del af finansieringen af den fremtidige afvikling af atomkraftværker i Frankrig gennem sin portefølje af unoterede aktiver.  EDF Invest følger en langsigtet strategi om at foretage minoritetsinvesteringer og investerer side om side med anerkendte partnere i solide strukturer med udsigt til fortsat og langsigtet vækst. EDF Invest forvalter på nuværende tidspunkt værdier for omkring 9 mia. EUR og har som målsætning at nå omkring 12 mia. EUR inden for de næste par år.

Om Norlys

Norlys er en dansk andelsejet koncern, der leverer elektricitet og internet og har 709.000 andelshavere og omkring 1,7 mio. kunder.

Plesners team bestod af Thomas Holst Laursen, Jakob Skafte-Pedersen, Niels Chr. Ellegaard, Morten Stig Ottesen, Lise Aaby Nielsen og Josephine Fischer Kjærulff.

Læs PGGM's pressemeddelelse

Læs EDF's pressemeddelelse

Seneste nyt om M&A

Mergers and Acquisitions