Du har mulighed for at blive director, når du har arbejdet som advokat i mindst 4 år, har opbygget stor viden og forretningsforståelse inden for dit speciale og medvirker til at fastholde relationen til de klienter, du rådgiver. Samtidig lever du til fulde op til Plesners forventninger til en manager.

Det næste naturlige skridt i din udvikling er en større rolle i ledelsen af Plesners mere komplekse projekter, i udviklingen af yngre advokater og i klientudvikling og akkvisition.

Director kan være et skridt på vejen til at blive senior counsel eller partner.

Hvornår er du succesfuld i rollen?

Når du har et par års erfaring som director, forventer vi, at du sideløbende med din fortsatte udvikling som rådgiver, leverer excellent service til vores klienter, udbygger og vedligeholder relationer til klienter og udvikler næste generation af yngre advokater.

Din rolle i projekter
Som erfaren director driver du vores mere komplekse projekter til klienters og kollegers tilfredshed. Du er et skridt foran i processen, koordinerer effektivt på tværs og sikrer et højt informationsniveau til de ofte mange interne og eksterne interessenter samt klienten. Du er samtidig rollemodel for Plesners samarbejdskultur og arbejder for at sikre en god trivsel blandt alle kolleger på dine projekter. Din proaktivitet og indsats for at sikre at alle føler sig som en vigtig del af holdet betyder, at du er efterspurgt som projektleder.

Din rolle i ledelse
Du evaluerer løbende udvalgte advokater fra din afdeling med 1-2 års erfaring med fokus på deres faglige, professionelle og personlige udvikling. I samarbejde med en partner holder du tre årlige feedback-samtaler, hvor I guider advokaterne i at yde rådgivning af høj kvalitet på sager og motiverer dem til at fortsætte deres gode udvikling. Dit engagement i deres succes betyder, at du er efterspurgt som leder.

Din rolle i klientudvikling og akkvisition
I samarbejde med en partner driver og udvikler du en række strategiske klienter inden for dit forretningsområde. Du er involveret i klientrettede indsatser, såsom som pitches, tilbudsskrivning, møder og i markedsføringsaktiviteter, eksempelvis seminarer, konferencer og artikler. Du deltager desuden i forretningsudvikling og involverer dig i udviklingen eller forbedringen af vores ydelser eller service. Dine evner til at adressere klienters behov og opbygge relationer betyder, at du søges direkte af vores klienter.

Se mere