Kristoffer Thorborg

advokat (L), partner

Kristoffer Thorborg er partner i vores team for Entreprise.

Kristoffer beskæftiger sig primært med forberedelse og forhandling af større rets- og voldgiftssager inden for områderne entrepriseret, erstatningsret samt aftaleret.

Kristoffer arbejder med sager for både de ordinære domstole samt voldgiftssager for Det danske Voldgiftsinstitut, Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, samt for internationale voldgiftsinstitutioner såsom ICC mv.

Herudover rådgiver Kristoffer nationale og internationale virksomheder om gennemførelse af komplekse projekter inden for energi, infrastruktur og entreprise. Kristoffer har erfaring med aftaleindgåelser, rådgivning i større aftalekomplekser, herunder i udførelsen af projekter, samt håndtering af tvister.

Kristoffer har endvidere en omfattende erfaring med assistance af klienter med strategi og planlægning i forbindelse med forberedelse af tvister, herunder i forhold til kravshåndtering, bevisoptagelse mv.

Kristoffer er medlem af the International Construction Projects Committee (ICP) under IBA. 

Highlights

 • Voldgift vedrørende Metroen – rådgivning til entreprenør i en entreprise voldgift til flere milliarder kr.
 • Voldgift i forbindelse med Waste-to-Energy - konfliktløsning om tekniske forhold på Amager Bakke / Copenhagen Hill
 • Entreprise - Shopping Center - voldgiftssag om ansvar for byggematerialer, offergrænse mv. (Trykt i TBB 2017.915)
 • Novozymes – bistået medicinalfirmaet Novozymes i adskillige forhold i forbindelse med opførelsen af deres nye Novo Campus
 • Elektrificeringsprojekt – rådgivning i forbindelse med et større elektrificeringsprojekt
 • Signalprojekt – rådgivning i forbindelse med et større signalprojekt
 • Tyra-projektet i Norsøen - genopbygning af Danmarks væsentligste gas-platform
 • Femern Bælt – udvikling af Nordeuropas største byggeprojekt (fast forbindelse mellem Tyskland og Danmark)
 • Havvindmølleparker - rådgivning i forbindelse med en større voldgiftssag
 • Sund og Bælt Holding A/S – juridisk bistand i forskellige forhold, herunder vedrørende kontrakter og udførelse

Ratings

 • Kristoffer Thorborg is recommended as regards Energy (2024)

Seneste nyt om Entreprise

Entreprise