Nye prisaftaler sikrer lavere priser og prisloft for medicin

Sundhedsministeriet- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen blev den 19. marts 2019 enige om to prisaftaler der medfører lavere listepriser på sygehusmedicin samt indfører prisloft for tilskudsberettiget medicin på apotekerne.

I relation til prisaftalen for sygehusmedicin, er der blandt parterne opnået enighed om en 12,5 pct. reduktion af listepriserne for sygehusmedicin over de kommende fire år. Den nye aftale sikrer, at listepriserne på ny sygehusmedicin (lægemidler, der introduceres i Danmark i aftaleperioden) ikke kan overstige de gennemsnitlige priser i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, Irland og Østrig. Aftalen bygger videre på en tidligere aftale om samme emne, og tilsammen sikrer de to aftaler en 15 pct. prisreduktion af listepriserne for sygehusmedicin over de næste fire år.

Med aftalen om prisloft for priserne på tilskudsberettiget medicin, har parterne aftalt at fastfryse maksimalpriserne for tilskudsmedicin i perioden 1. april 2019 – 31. marts 2022.  Formålet med prisloftsaftalen er blandt andet at sikre, at patienter med kroniske sygdomme har råd til den daglige medicin. Aftalen skal ligeledes sikre, at danske patienter ikke betaler mere for tilskudsmedicin end patienter i andre lande.

Læs mere om de nye aftaler

En tidligere udgave af denne nyhed er oprindelig offentliggjort af de samme forfattere i marts 2019 udgaven af "Practical Law – Life Sciences" (Thomson Reuters).

Seneste nyt om Life Science

Life Science