Dansk influent overtræder ny regel om markedsføring rettet mod børn og unge

Forbrugerombudsmanden har for nyligt vurderet, at en dansk influent har overtrådt det helt nye strafbelagte forbud mod at omtale, vise billeder af eller henvise til produkter, der er uegnede for børn og unge under 18 år, i markedsføring rettet mod denne målgruppe. Forbrugerombudsmanden har i den forbindelse givet udtryk for sin opfattelse af, hvorledes det nye forbud skal fortolkes.

Det fremgår af Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse om sagen, at en influent med mange følgere havde lagt et foto af en tatovering på sin Instagram-profil med en reklame for tatovøren. Opslaget var markeret som reklame, og influenten havde desuden anført teksten ”for mine følgere over 18”.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at dette var en overtrædelse af markedsføringslovens nye regel i § 11, stk. 2, om markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år, hvorefter det kan straffes med bøde at omtale, vise billeder af eller henvise til produkter, der er uegnede for netop denne målgruppe. 

Bestemmelsen angik tidligere kun markedsføring af rusmidler, men er fra den 1. januar 2022 blevet udvidet og omfatter nu også andre produkter, der er uegnede for børn og unge under 18 år.

Det fremgår af lovbemærkningerne til bestemmelsen, at markedsføring på sociale medier (også) er rettet mod børn og unge under 18 år, når en "ikke ubetydelig del" af følgerskaren er under 18 år, selvom markedsføringen ikke primært er tiltænkt børn og unge under 18 år. Influenter med en "ikke ubetydelig del" af følgere under 18 år skal således sikre, at deres markedsføring af produkter, der er uegnede for børn og unge under 18 år, ikke rettes mod denne målgruppe.

Ifølge Forbrugerombudsmandens FAQ om det nye forbud, kan ”en ubetydelig del”  oversættes til ”uvæsentlig”, ”betydningsløs”, eller ”(meget) lille”. 

I den pågældende sag oplyste influenten over for Forbrugerombudsmanden, at blot 12 % af influentens følgere på Instagram var under 18 år. Dette udgjorde ifølge Forbrugerombudsmanden en "ikke ubetydelig del" af influentens samlede antal følgere. Influenten skulle derfor sikre, at markedsføringen ikke (også) var rettet mod andelen af følgere under 18 år.

Det var ifølge Forbrugerombudsmanden ikke tilstrækkeligt til at sikre dette, at opslaget var markeret med teksten "for mine følgere over 18", idet følgerne under 18 år stadig kunne se opslaget. Ifølge Forbrugerombudsmanden skal influenter helt forhindre, at børn og unge under 18 år kan se influenternes opslag om produkter, der er uegnede for dem, eksempelvis ved at anvende et effektivt aldersfilter eller andre tekniske foranstaltninger. 

Vil du vide mere?

Hvis du som annoncør eller influent vil vide mere om reglerne for markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år, så kontakt Plesners team for Markedsførings- og Forbrugerret.
 

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret