Plesner lancerer nyt tinglysningsforum

Plesners team inden for Commercial Real Estate har taget initiativ til at opstarte et nyt forum, der samler landets førende kræfter inden for digital tinglysning i et fagligt, kollegialt netværk. Det første netværksmøde holdes den 6. april 2016.

Målgruppen for det nye netværk er advokater, sagsbehandlere og sekretærer, der beskæftiger sig med digital tinglysning på et højt plan inden for advokatbranchen - samt banker, pengeinstitutter, realkreditinstitutter, landinspektørfirmaer og andre, der beskæftiger sig med digital tinglysning hos brancheorganisationer og offentlige myndigheder.

Formålet med netværket er først og fremmest videndeling og erfaringsudveksling, både kollegaer og brancher imellem. Læring om og forståelse for, hvor og hvordan vores brancher arbejder og samarbejder bedst muligt.

Eksterne oplæg

Det nye tinglysningsforum vil have eksterne oplæg, som f.eks. kan være af en medarbejder fra Tinglysningsretten om konkrete problemstillinger, fra SKAT om deres tolkning af tinglysningsafgiftsloven, fra en ejendomsadministration om sikkerheder i ejer-/andelsboligforeninger, fra et landinspektørfirma om matrikulære forandringer og servitutter, fra penge-/realkreditinstitut om de forskellige pantetyper o. lign.

Derudover er tanken, at der bliver arrangeret besøg hos relevante samarbejdspartnere, f.eks. SKAT, Domstolene, Tinglysningsretten, brancheorganisationer banker og realkreditinstitutter mv.

Talerør

Tinglysningsforummet kan også være talerør over for eksempelvis Tinglysningsretten, SKAT og lovgivende myndighed og dermed være med til at præge arbejdsprocesser, ensretning af arbejdsmetoder, forbedringer og opdateringer af tinglysningssystemet og regelgrundlaget på området.

Første netværksmøde

Det første netværksmøde holdes den 6. april og er en introduktion til tinglysningsforummet med drøftelse af formål og indhold. Deltagerne kan være med til at fastlægge, hvordan netværket skal organiseres, så det bliver mest værdiskabende.

Det er planen, at netværksmøderne i tinglysningsforummet bliver holdt ca. hver 2. måned.

Personer, der er interesserede i at høre mere om det nye tingslysningsforum, er meget velkommen til at kontakte advokat Luise Christensen på email lch@plesner.com eller teamleder Ditte Bjelke Refsbech på email dbr@plesner.com.

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom