Digital Tinglysning - stadig muligt med erstatningskrav

Både private borgere og erhvervsvirksomheder har frem til den 31. december 2018 stadig mulighed for at rejse krav mod Domstolsstyrelsen, hvis de har lidt tab i forbindelse med implementering af Digital Tinglysning. Det har Justitsministeriet og Folketingets Finansudvalg besluttet.

I forbindelse med indførelsen af det digitale tinglysningssystem i 2009 opstod der en række problemer ved tinglysning af bolighandler, herunder tekniske problemer, manglende og fejlbehæftede vejledninger samt lange svartider hos Tinglysningsretten. 
 
Danske Boligadvokater (Gruppesøgsmål.nu) har rejst en erstatningssag mod Domstolsstyrelsen på vegne af de mange private bolighandlende, der blev påført merudgifter som følge af lange ekspeditionstider i forbindelse med implementeringen af Digital Tinglysning.
 
I forbindelse med gruppesøgsmålet mod Domstolsstyrelsen har Justitsministeriet anmodet om Finansudvalgets tilslutning til, at Domstolsstyrelsen i sager vedrørende erstatningskrav opstået i forbindelse med lanceringen af det digitale tinglysningssystem ikke vil blive ramt af forældelse eller retsfortabende passivitet forud for den 31. december 2018.
 

Anmodningen blev tiltrådt af Finansudvalget den 26. maj 2016. Som følge heraf vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at forældelse er indtrådt for et erstatningskrav, som rejses inden den 31. december 2018, eller at dette krav skulle have været fremsat tidligere. Dermed har både private borgere og erhvervsvirksomheder frem til den 31. december 2018 fortsat mulighed for at rejse krav mod Domstolsstyrelsen.


Det er anslået, at over 40.000 bolighandlende blev påført merudgifter som følge af de lange svartider efter overgangen til det nye tinglysningssystem, og heraf har over 800 tilmeldt sig gruppesøgsmålet mod Domstolsstyrelsen.
Læs også "Skønsrapport kritiserer implementeringen af Digital Tinglysning"

 

 

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom