Forsøgsordning for risikodeling i medicintilskudssystemet udgør en del af vækstplanen for life science

Regeringen har offentliggjort sin life science vækstplan, som har til formål at gøre Danmark til en ledende life science nation i Europa.

Vækstplanen er baseret på anbefalinger fra vækstteamet for life science. Plesner har tidligere udsendt en nyhed om emnet.

Vækstplanen indeholder 36 initiativer på 6 nøgleområder. Et af de mange initiativer er en forsøgsordning for risikodeling i medicintilskudssystemet. I det nuværende medicintilskudssystem har Lægemiddelstyrelsen mulighed for at nægte tilskud til virksomheder, hvis det specifikke lægemiddel potentielt kan ordineres til flere patienter end dem i den oprindelige målgruppe. Regeringen vil nu fremsætte en forsøgsordning, hvor en risikodeling introduceres for to udvalgte lægemidler, og hvor virksomheden dækker de yderligere omkostninger forbundet med tilskud, hvis produktet viser sig at kunne behandle flere patienter end oprindeligt estimeret. Ordningen vil blive evalueret i 2021.

Vækstplanen kan findes her

Faktaarket for vækstplanen kan findes her

En tidligere version af denne nyhed er oprindeligt publiceret af de samme forfattere i Practical Law - Life Sciences, March 2017 Issue (Thomson Reuters). 

Seneste nyt om Life Science

Life Science