Håndbog for Medicinrådets proces og metode ændres

En ændring af Medicinrådets håndbog for proces og metode præciserer de kategorier, som rådet opererer med, når rådet vurderer den kliniske merværdi af nye lægemidler.

Medicinrådet vurderer, om nye lægemidler og indikationsudvidelser (nye anvendelsesområder for eksisterende lægemidler) kan anbefales som mulig standardbehandling på hospitalerne. Rådets fastlægger ved sin vurdering, om værdien af et lægemiddel er proportional i forhold til omkostningerne, og om lægemidlet skal anbefales som standardbehandling.

Ifølge den ændrede håndbog skal nye lægemidler og deres værdi kategoriseres i overensstemmelse med én af følgende kategorier:

  1. Stor merværdi
  2. Moderat merværdi
  3. Lille merværdi
  4. Merværdi af ukendt størrelse
  5. Ingen dokumenteret merværdi
  6. Negativ værdi
  7. Samlet værdi kan ikke kategoriseres.

De nye, og mere præcise kategorier sigter mod at skabe klarhed omkring Medicinrådets vurderinger af nye lægemidler, herunder vurderingen af lægemidlernes effekt sammenlignet med produkter, der allerede forhandles. 
Medicinrådet afholder informationsmøde om de nye kategoriseringer og øvrige ændringer af håndbogen den 10. december 2018.

Den nye håndbog træder i kraft den 1. januar 2019. Se håndbogen

En tidligere udgave af denne nyhed er oprindelig offentliggjort af de samme forfattere i september 2018 udgaven af "Practical Law – Life Sciences" (Thomson Reuters).

Seneste nyt om Life Science

Life Science