Regeringen vil indføre eksternt referenceprissystem

Inspireret af en række andre europæiske lande vil regeringen ved lov indføre et eksternt referencepris-system (ERP) for at sænke listepriserne på henholdsvis sygehusmedicin og tilskudsmedicin.

Den nye lovgivning skal omfatte de udbydere af lægemidler, som ikke allerede er omfattet af eller har tilsluttet sig de frivillige prisloftsaftaler, som er indgået mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen ("LIF").

Ifølge udmeldingen fra regeringen vil virksomhederne fremadrettet skulle indrapportere priser på deres produkter i ni udvalgte lande. Herefter vil listeprisen blive fastsat på baggrund af et gennemsnit af de priser, som man har i referencelandene.

Det forventes, at et lovforslag om det nye prissystem vil blive fremsat i efteråret 2019, således at lovforslaget kan træde i kraft i 2020.

En tidligere udgave af denne nyhed er oprindelig offentliggjort af de samme forfattere i september 2018 udgaven af "Practical Law – Life Sciences" (Thomson Reuters).

Seneste nyt om Life Science

Life Science