Treårig forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet gældende fra den 1. januar 2019

Folketinget har vedtaget ændringer af sundhedsloven gældende fra 1. januar 2019, hvormed der indføres en treårig forsøgsordning for risikodeling i medicintilskudssystemet.

Formålet med de vedtagne lovændringer er at styrke patienternes adgang til tilskud til receptpligtige lægemidler, herunder hurtigere og nemmere adgang til nye innovative lægemidler. Lovændringerne forventes at være til gavn for Life Science-sektoren ved at muliggøre generelt klausuleret tilskud til lægemidler, der ikke opfylder betingelserne på nuværende tidspunkt.

Under forsøgsordningen vil Lægemiddelstyrelsen kunne give generelt klausuleret tilskud til lægemidler på vilkår om, at det farmaceutiske selskab skal dele risikoen. Sundhedsvæsenet vil dække udgifterne til tilskud til et bestemt antal patienter, som opfylder kravene for tilskud, og hvor behandlingsværdien er forholdsmæssig med omkostningerne. Producenten skal dække regionernes udgifter til tilskud til det antal patienter, der overstiger målpopulationen.

Se lovændringen her

Seneste nyt om Life Science

Life Science