Markedsføringsloven ændres

Folketinget har den 26. november 2019 vedtaget et nyt lovforslag, der skal gennemføre en række justeringer af den gældende markedsføringslov. Ændringerne træder i kraft den 17. januar 2020.

En række af ændringerne har ikke til formål at påvirke den gældende retstilstand, men foretages primært med henblik på at præcisere de berørte bestemmelser bl.a. i lyset af Europa-Kommissionens tilkendegivelser om lovens implementering af direktivet om urimelig handelspraksis.

Det gælder således ændringen af markedsføringslovens forbrugerbegreb, der bringes bedre i overensstemmelse med direktivet, ligesom det i relation til lovens § 7 om aggressiv handelspraksis nu kommer til at fremgå af lovens ordlyd, hvilke hensyn der ved vurderingen lægges vægt på, hvilket tidligere blot fremgik af bemærkningerne til bestemmelsen.

Herudover tilføjes i lovens § 10, stk. 1, om forbud mod at sende elektronisk post med henblik på markedsføring uden forudgående samtykke, at den pågældende skal oplyses om muligheden for frit at tilbagekalde sit samtykke, før samtykket meddeleles. Definitionen af et samtykke får udover ordene "frivillig", "specifik" og "informeret" desuden nu også tilføjet ordet "utvetydigt". Begge ændringer foretages med henblik på at bringe samtykkekravene i markedsføringslovens ordlyd i overensstemmelse med samtykkekravene i databeskyttelsesforordningen. Ændringerne vil dog som nævnt ikke påvirke den hidtil gældende retstilstand.

Det bliver endelig igen strafbart for erhvervsdrivende at overtræde lovens § 20, stk. 3, om erhvervsdrivendes aggressive eller utilbørlige handelspraksis over for andre erhvervsdrivende, hvis der er tale skadelig omtale af en anden erhvervsdrivende eller forhold, der på særlig måde angår den pågældende. Det var en utilsigtet følge af den tidligere ændring af loven, at denne bestemmelse ikke blev strafbelagt på lige fod med lovens andre bestemmelser.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Vil du vide mere?
Kontakt Plesners team for Markedsførings- og Forbrugerret

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret