QALY er på plads og anvendes fra 21. januar 2021

Tilbage i maj 2020 blev den endelige implementering af Medicinrådets varslede vurderingsmodel, QALY, udskudt til 1. januar 2021 på grund af COVID-19 situationen. Nu har Danske Regioners bestyrelse godkendt modellen.

Den nye QALY-model kommer til at gælde for ansøgninger, hvor en anmodning om vurdering af et lægemiddel er indsendt fra den 1. januar 2021, mens Medicinrådets hidtidige proces og metode fortsat vil gælde ved vurderinger af foreløbige ansøgninger, der er indsendt inden den 1. januar 2021.

I vurderingen af om ny sygehusmedicin skal anbefales, skal Medicinrådet - udover QALY-modellen - fortsat anvende Folketingets syv principper for prioritering af sygehusmedicin. Derudover kan alvorlighedsprincippet og forsigtighedsprincippet også indgå i vurderingen.  

Det er mere komplekst at vurdere lægemidler efter QALY-modellen og derfor vil overgangen til modellen medføre, at sagsbehandlingstiden bliver forøget fra 12 uger til 16 uger fremover. 

Læs Medicinrådets nyhed om godkendelsen af den nye QALY-model

Læs vores tidligere nyhed om QALY-modellen

Seneste nyt om Life Science

Life Science