Ny bog om den danske havnelov

Niklas Korsgaard Christensen, advokat og partner hos Plesner, har udgivet værket "Havneloven med kommentarer". Bogen er den første samlede juridiske fremstilling om den nuværende havnelov i den traditionelle kommenterede form udgivet på DJØF's forlag.

En forudsætning for bevarelse af et konkurrencedygtigt Danmark er, at vi har en tidsvarende og velindrettet infrastruktur af høj kvalitet. De danske havne er naturlige infrastrukturelle knudepunkter, som udgør grundlaget for en konkurrencedygtig søtransport. Danske havnes betydning kan ikke overvurderes. I retlige sammenhæng fik vi i Danmark først i 1976 en egentlig lov for danske trafikhavne. Denne lov har udviklet sig i takt med tidens stadige internationalisering og konkurrence til havneloven, som den er gældende i dag.

Niklas Korsgaard Christensen rådgiver løbende blandt andet danske havne og havneaktører om juridiske forhold. Niklas Korsgaard Christensen rådgiver i øvrigt indenfor brancherne infrastruktur og energi.

Læs mere om bogen "Havneloven med kommentarer"

Seneste insights

Flere insights