Lejeret - Q&A

Regeringens tiltag mod coronavirus, som trådte i kraft den 18. marts 2020 kl. 10.00, og som bl.a. indebærer lukning af storcentre m.v. samt restauranter og caféer, rejser en lang række spørgsmål i relation til lejers mulighed for anvendelse af lejemålet samt til forholdet mellem udlejer og lejer i erhvervslejemål.

Q: Gælder der begrænsninger for åbning af shoppingcentre m.v.?
A: Ja, fra den 18. marts 2020 kl. 10:00, gælder der et foreløbigt åbningsforbud mod shoppingcentre, storcentre, overdækkede arkader m.v. Fodbuddet omfatter ikke (i) dagligvarebutikker, (ii) apoteker, (iii) specialforretninger med medicinsk udstyr, (iv) direkte adgangsvej til de tre nævnte butikstyper samt (v) direkte adgangsvej til kollektiv trafik. Derudover gælder forbuddet ikke butikker m.v. beliggende i shoppingcentre, storcentre, overdækkede arkader m.v., såfremt der er en direkte adgang til butikken fra gaden, og adgangen fra butikken til storcentret m.v. afspærres. Forbuddet gælder foreløbigt til og med den 10. maj 2020.

Q: Gælder der begrænsninger for åbning af restauranter, liberale erhverv m.v.?
A: Ja, fra den 18. marts 2020 kl. 10:00, gælder der ligeledes et foreløbigt forbud mod åbning af følgende virksomheder:

 • Restauranter, caféer og lign. Forbuddet omfatter modtagelse af gæster, hvorfor det fortsat er tilladt at levere mad og drikke ud af huset som take away. Restauranter, caféer m.v., som er beliggende i storcentre, shoppingcentre, overdækkede arkader m.v. må forsat holde åbent, såfremt de ligeledes alene sælger mad og drikkevarer som take away.
 • Natklubber, diskoteker, barer, værtshuse, vandpibecaféer og lign. Indendørs sports- og fritidsfaciliteter, herunder bade- og legeland, biografer, teatre og fitnesscentre. Forbuddet finder ikke anvendelse for genoptræningsfaciliteter tilknyttet sygehuse, plejehjem m.v.

Følgende liberale erhverv kan åbne for kunder fra mandag den 20. april 2020:

 • Frisører, kropsplejeklinikker, spaklinikker, skønheds- og massageklinikker, solarier, tatovører og piercingklinikker.
 • Fysioterapeuter, kiropraktorer, ergoterapeuter, osteopater, kliniske diætister, fodterapeuter, optikere og psykologer.
 • Tandområdet, herunder kliniske tandteknikere, tandlæger og tandplejere.
 • Høreområdet.
 • Private hospitaler og klinikker.
 • Øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder.
 • Køreskoler.

Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at åbne for kunder. Virksomheder, der har været omfattet af nedlukningen, kan vurdere, at det ikke er forsvarligt at åbne. I den situation kan virksomheden vælge ikke at åbne og derefter modtage op til 80 pct. kompensation for faste udgifter.

Q: Gælder der nogen udvidelse i udlejers opsigelsesadgang?
A: Der gælder i den nuværende situation ingen udvidet adgang for udlejers opsigelse eller ophævelse af en erhvervslejer. Udlejers opsigelses- og ophævelsesadgang kan således som altid alene ske efter de i Erhvervslejeloven fastsatte regler.


Q: Har lejer mulighed for at få myndighedernes hjælp til betaling af leje i perioden, hvor lejers forretning er påbudt lukket?

A:Den 19. marts 2020 blev der offentliggjort en ny aftale, indgået i Danmark mellem Folketingets partier, vedrørende en økonomisk hjælpepakke til erhvervsdrivende. Hjælpepakken inkluderer bl.a. en midlertidig kompensationsordning i forhold til de erhvervsdrivendes dokumenterbare faste omkostninger, herunder eksempelvis husleje i perioden fra den 9. marts 2020 til 8. juli 2020, hvor de erhvervsdrivende er udsat for en stor omsætningsnedgang. Den 2. april 2020 udstedte Erhvervsministeriet en bekendtgørelse om kompensationsordningen med ændringer af 8. april 2020. Den 18. april 2020 indgik Folketingets partier en aftale vedrørende en revidering af dele af de eksisterende økonomiske hjælpepakker, herunder en revidering af kompensationsordningen for faste omkostninger. Revideringen af kompensationsordningen for faste omkostninger vedrører bl.a. (i) udvidelse af ordningen frem til den 8. juli 2020, (ii) minimumskompensationen er nedsat fra DKK 25.000 til DKK 12.500, (iii) maksimumskompensationen er udvidet fra DKK 60.000.000 til DKK 110.000.000, (iv) kravet om, at en virksomhed som minimum skal have haft en nedgang i omsætningen på 40 % for at kunne modtage kompensation er nedsat til et krav om en minimumsnedgang i omsætning på 35 % og (v) der er indsat en ny betingelse, hvorefter virksomheder der modtager mere end DKK 60.000.000 i kompensation i henhold til kompensationsordningen ved tro og love skal erklære ikke at udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb i regnskabsårene 2020 og 2021. Ændringerne gælder med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020.

En "virksomhed" i ordningens forstand er en hel virksomhed under ét CVR-nr. Det vil sige, at omsætningsnedgang, forbud mod lukning m.v. bliver vurderet ud fra en virksomheds CVR-nr. Hele virksomheden under ét CVR-nr. skal dermed have oplevet en omsætningsnedgang på samlet minimum 35% i perioden fra 9. marts 2020 til 8. juli 2020, for at være berettiget til kompensation for faste udgifter. På samme måde skal hele virksomheden under ét CVR-nr. være påbudt nedlukket ved forbud for at være berettiget til 100% kompensation.

Principperne for den midlertidige kompensationsordning for faste omkostninger m.v. er følgende:

 1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation
 2. Virksomheden skal være registreret i CVR inden den 9. marts 2020 og skal forud for ansøgningen have haft en omsætning
 3. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen  (mere end 35 pct.)
 4. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.
 5. Kompensation dækker op til fire måneder og udbetales hurtigst muligt.
 6. Hvis omsætning viser sig at være faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage
 7. Faste udgifter er defineret som følgende: "Dokumenterbare omkostninger relateret til virksomhedens aktiviteter, der er uafhængige af virksomhedens salg, produktion og distribution, og som virksomheden vil skulle afholde, selv om den ikke har omsætning i en periode, herunder typisk afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger."
 8. Såfremt virksomheden havde underskud i 2019 nedsættes den kompensation, som virksomheden er berettiget til i henhold til kompensationsordningen med 25 % af underskuddet for 2019.
 9. Virksomheder der modtager mere end DKK 60.000.000 i kompensation i henhold til kompensationsordningen skal ved tro og love erklære ikke at udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb i regnskabsårene 2020 og 2021.

Kompensationens størrelse:

 • 100 %, for erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket.(Bemærk dog, at en virksomhed alene er berettiget til 100% kompensation, hvis virksomheden kan dokumentere, at den ingen omsætning har haft i forbudsperioden.)
 • 80 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 %.
 • 50 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 %.
 • 25 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 %.

Begrænsninger:
Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste omkostninger udgør mindre end DKK 12.500 i perioden Der kan maksimalt opnås kompensation for DKK 110.000.000 pr. virksomhed i perioden.

Kompensationen kan opnås i perioden fra den 9. marts 2020 til den 8. juli 2020.

Erhvervsministeriet åbnede op for ansøgninger til kompensationsordningen den 8. april 2020. Ansøgninger skal sendes inden den 30. juni 2020.