Force Majeure - kontraktregulering

Mange kommercielle aftaler - herunder aftaler om køb, levering, drift, service, projekter, events m.v. - vil ikke kunne gennemføres som forudsat grundet det pludselige udbrud af coronavirus. Et spørgsmål, som utvivlsomt vil gå igen, er derfor, hvem der skal bære risikoen og det økonomiske tab som følge af manglende opfyldelse af aftalerne. Det er derfor relevant at undersøge, om en part kan påberåbe sig force majeure.

Q&A om Force Majeure - kontraktregulering
Plesners Corona Task Force svarer på nogle typiske spørgsmål, som vi har fået om coronavirus-krisens betydning for force majeure - kontraktregulering.  
Se Q&A

Læs mere om coronavirus og Force Majeure - kontraktregulering