Plesner er blandt de absolut førende juridiske rådgivere inden for asset management i Danmark. Vores rådgivning dækker alle områder inden for asset management, herunder erhvervslejeret, boliglejeret, tvisthåndtering samt aftaler om forvaltning og administration af ejendomme. Med fokus på at skabe mest mulig værdi, rådgiver vi med afsæt i den højeste faglighed, dybdegående praktisk erfaring og med et kommercielt mindset.

Vores rådgivning inden for asset management er kendetegnet ved at være værdiskabende, effektiv og pragmatisk. 

Vi samarbejder med et bredt udsnit af de førende internationale og nationale aktører inden for ejendomsbranchen og rådgiver pensionskasser, ejendomsudviklere, asset managere og private investorer med optimering af deres ejendomme. Klienterne vælger os, fordi vi yder rådgivning baseret på en kommerciel forståelse, et indgående kendskab til juraen og et stærkt funderet branchekendskab, som gør os i stand til at løse komplekse problemstillinger inden for asset management. 

Vores vedvarende fokus på at bevare og udvikle et højt niveau af specialisering gør, at vi uanset ejendomstypen og den enkelte problemstilling kan tilbyde løsninger til vores klienter, som har klientens langsigtede interesser for øje. Derudover tilbyder vi at bistå klienter med alle former for tvisteløsning, der relaterer sig til fast ejendom og asset management, herunder sager om markedsleje, lejefastsættelsesprincipper, tilbudspligt samt sager om opsigelse, ophævelse og erstatning i lejeforhold mv. 

Erhvervs- og boliglejeret 

Vi rådgiver om alle aspekter inden for erhvervs- og boliglejeret hvor der er betydelige værdier på spil, herunder udarbejdelse af erhvervs-og boliglejekontrakter samt grundlejekontrakter, uanset karakteren heraf. 

Værdien af investeringsejendomme baserer sig i høj grad på de lejekontrakter, som er forankret heri. Derfor er det essentielt at have en betroet rådgiver med på sidelinjen, som ikke blot bidrager med et indgående kendskab til juraen, men som også har klientens langsigtede, kommercielle interesser for øje. 

Vi prioriterer hver dag at være ajourførte med lejelovgivningen, som er et af de mest komplekse og dynamiske retsområder, der kan være vanskelige at navigere i. Vores målsætning er at yde vores klienter rådgivning af højeste kvalitet gennem et indgående kendskab til ejendomsmarkedet i sin helhed, som gør os i stand til at løse komplekse opgaver. 

Ejendomsforvaltning 

Plesners asset management team har dybdegående erfaring med at udarbejde og forhandle aftaler om ejendomsforvaltning og ejendomsadministration for investorer og ejendomsforvaltere. 

Vi rådgiver institutionelle og private investorer med skræddersyede løsninger, som kan danne grundlaget for smidige strategiske samarbejder mellem de forskellige aktører inden for ejendomsbranchen. Vi arbejder som et team i alt, hvad vi foretager os, og vores forskellige specialer gør, at vi kan rådgive om løsninger af høj værdi for klienter.

Vi har desuden god erfaring med forhandling og indgåelse af administrationsaftaler, og kan også i den forbindelse bistå som en værdifuld sparringspartner for klienten.

Konfliktløsning 

Vi bistår vores klienter med løsning af tvister inden for særligt lejerettens område, og fører således løbende en række sager ved nævn og domstole. Fra sagens begyndelse agerer vi som betroet rådgiver for vores klienter og tilrettelægger i tæt samarbejde strategien og processen på den mest gunstige måde. Vi hjælper fra start med at identificere sagernes stærke og svage sider, og rådgiver professionelt og ærligt om de risici og muligheder, der er forbundet med at føre sagen. Vores rådgivning er baseret på ordentlighed og grundighed, og vi har altid klientens kommercielle interesser i fokus, når vi bistår med håndteringen af en tvist. 

Gennem årene har vi bistået klienter med at føre en række komplekse retssager af principiel betydning ved alle instanser, og vi har således tung erfaring med at hjælpe klienter gennem et tvisteforløb - fra tvistens opståen og frem til endelig dom. 

Vi har desuden et indgående kendskab til markedslejetendenser, og bistår - med stor nytte af vores omfattende ejendomsnetværk - en række aktører med at forberede og føre markedslejesager, for derigennem at sikre den bedst mulige værdioptimering.

Highlights

  • Alma Property Partners - Rådgivning i forbindelse med etableringen af joint venture mellem den svenske ejendomsinvesteringsfond, Alma Property Partners, og RUBIK Properties om investering i lager- og logistikejendomme.

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom