I Plesner er vi specialiseret i at arbejde med by- og projektudvikling. Vi bistår vores klienter med at navigere gennem de komplekse juridiske og regulatoriske udfordringer, man møder som udvikler. 

Vores tilgang er baseret på en kombination af juridisk ekspertise, branchekendskab og forretningsindsigt. Vi forstår betydningen af at skabe bæredygtige og succesfulde by- og projektudviklingsinitiativer og arbejder tæt sammen med vores klienter for at opnå deres mål.

Partnerskaber 

Vi hjælper med de indledende øvelser, som blandt andet kan omfatte forhandling og indgåelse af joint venture- og samarbejdsaftaler mellem private og/eller offentlige aktører. Disse partnerskaber er ofte et effektivt redskab til at kombinere ressourcer, ekspertise og incitamenter fra både den private og offentlige sektor for at opnå fælles mål og skabe bæredygtige og succesfulde byområder. 

Joint venture-aftalerne skal afspejle, at der ofte er tale om langsigtede partnerskaber, der strækker sig over flere faser af et projekt, herunder udvikling, projektering, opførelse og eventuel drift. Aftalerne er ifølge deres natur komplekse, da de skal regulere mange juridiske aspekter så som ejerskab, styring, beslutninger, fortjeneste- og risikodeling, exitstrategier og konfliktløsning. Strukturering af samarbejdsforholdet kræver ekspertise inden for både jura og udvikling, og vores specialister har øje for begge. Vi sigter efter at yde en holistisk rådgivning med øje for klientens konkrete succeskriterier og at opnå et aftalesæt, der opfylder både de kommercielle og samfundsmæssige mål for projektet.

Bæredygtighed og fællesskaber

I by- og projektudvikling er bæredygtighed og fællesskaber to vigtige elementer, der spiller en central rolle i at skabe livskvalitet, miljømæssig bevidsthed og social sammenhængskraft. Disse elementer er en integreret del af vores rådgivning. 

I forbindelse med projektudvikling handler bæredygtighed blandt andet om at skabe byområder, der er miljømæssigt, økonomisk og socialt ansvarlige, og det er vigtigt at integrere bæredygtighedsprincipper og -praksis på tværs af design, konstruktion og drift. Ved at integrere bæredygtighed og fællesskaber i udvikling skabes der områder, der er mere livlige, harmoniske og modstandsdygtige. Det kræver en holistisk tilgang til rådgivningen, hvor juridisk ekspertise kombineres med en dyb forståelse for miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter af udvikling.

Vores team består af erfarne advokater med omfattende erfaring inden for by- og projektudvikling. Vi har erfaring med at skabe de juridiske rammer for bæredygtighed og fællesskab i udviklingsprojekter, og vi har sans for, at områder og byer skal benyttes og bebos af mennesker. Vi er dedikerede til at levere skræddersyet rådgivning og effektive løsninger til vores klienter. 

Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at navigere i by- og projektudvikling og opnå succes med dine initiativer. 

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom