Webinar om digitalt værktøj til at overholde hvidvaskregler

Har jeres virksomhed de nødvendige politikker og forretningsgange til at sikre, at I overholder hvidvasklovens krav? Plesner har i samarbejde med softwareleverandøren RISMA udviklet et digitalt værktøj, der hjælper med at teste jeres eksisterende interne regler og jeres tilgang til overholdelsen af reglerne samt at dokumentere jeres arbejde. Deltag i Webinar om it-værktøjet RISMAaml (Anti Money Laundering) den 11. december.

Bemærk: Arrangementet er afholdt. Se oversigt over vores aktuelle seminarer. 

It-værktøj RISMAaml (Anti Money Laundering) hjælper med at kortlægge alle elementer af betydning for virksomhedens omgang med hvidvasklovgivningen. Ved at bruge værktøjets spørgeskema får jeres virksomhed automatisk dannet en GAP-analyse, der afdækker risici og indsatsområder i virksomheden. RISMAaml sikrer, at I kommer hele vejen rundt og har dokumentation og køreplan på plads til den videre indsats for at overholde hvidvaskreglerne.

Hvidvasklovgivningen er et omfattende regelsæt, hvor det er nødvendigt med en struktureret og målrettet indsats for at sikre fuld compliance. Uanset om I er et pengeinstitut, en anden type finansiel virksomhed, arbejder med revision, bolighandel eller advokatbistand, er RISMAaml et effektivt værktøj til at hjælpe jer med at overholde reglerne.

Læs mere om RISMAaml

Seneste insights

Flere insights