Nye regler om digital kommunikation i boliglejeforhold

Et bredt politisk flertal har netop vedtaget en ændring af lejereglerne, der skal forbedre mulighederne for at anvende digital kommunikation i private og almene boliglejeforhold. De nye regler træder i kraft den 1. januar 2018.

De nye regler ændrer udgangspunktet i boliglejeforhold om, at anvendelse af digital kommunikation ved lejereglernes krav om skriftlighed kræver forudgående aftale. I stedet bliver det valgfrit for parterne, hvilken skriftlig form der skal kommunikeres i. Enhver af parterne i lejeforholdet kan dog forlange at blive fritaget fra digital kommunikation. De nye regler giver samtidig bedre mulighed for digital gennemførelse af ind- og fraflytningssyn samt tilbudspligt.

Nye regler for digital kommunikation:

  • Hvor der i lejeloven er bestemt pligt for udlejeren eller lejeren til at give skriftligt underretning, kan der nu frit vælges mellem digital og almindelig post.
  • Valget af kommunikationsform er ikke bindende, og der kan således skiftes kommunikationsform fra meddelelse til meddelelse.
  • Er lejeren eller udlejeren fritaget for Digital Post, kan meddelelser dog ikke gives ved digital kommunikation.
  • Opsigelse fra udlejers side samt påkrav efter lejerens betalingsmisligholdelse kan ikke afgives som digital post. Dette kan heller ikke aftales mellem parterne.
  • De uklare regler for gennemførelse af ind- og fraflytningssyns præciseres. Det slås fast, at udlejer kan udlevere rapporten digitalt, og at lejer samtidig kan kvittere for modtagelse digitalt.
  • Lejelovens regler om gennemførelse af tilbudspligt ændres, så det præciseres, at udlejer kan gennemføre denne ved at gøre oplysningerne tilgængelige på en digital platform.

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger kan findes her

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom