Kommende modernisering af ejerlejlighedsloven

Der er behov for en ny ejerlejlighedslov, som bl.a. bør modernisere opdelingsreglerne for andelsboliger og ældre udlejningsejendomme. Det har et udvalg nedsat af regeringen konkluderet i en ny rapport om den nuværende ejerlejlighedslov. Rapporten skal danne grundlag for de kommende politiske forhandlinger forud for fremsættelsen af et konkret lovforslag.

Udvalget har taget stilling til en række forslag, som skal understøtte en modernisering af ejerlejlighedsloven, der blev vedtaget i 1966. Særligt spørgsmålet om ophævelse af de nuværende forbud mod ejerlejlighedsopdeling i eksisterende ejendomme har været behandlet.

Udvalget er kommet med en vurdering af, om reglerne burde lempes, så flere boliger kan omdannes til ejerlejligheder, og om det vil medføre en økonomisk gevinst for ejeren af ejendommen.

Udvalget har ligeledes set på konsekvenserne af at ophæve opdelingsforbuddene i ældre udlejningsejendomme med op til 5 beboelseslejligheder med eller uden erhvervslokale.

Udvalget konkluderer i deres rapport, at opdelingsforbuddet bør ophæves for ejendomme med andelsboliger, som er opført efter år 1966.

Opdeling i ejerlejligheder vil være interessant for en del andelsboligforeninger, hvor kapitalgevinsten og dermed det økonomiske incitament er tilstrækkelig høj for andelshaverne.

Der er flere faktorer, som skal tages i betragtning, herunder bl.a. ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand, eventuel ophørsbeskatning samt mulig tilbagebetaling af byfornyelsesmidler. Således bør de konkrete juridiske og økonomiske forhold belyses, inden der træffes beslutning om opdeling.

Udvalget anbefaler ligeledes at fastholde opdelingsforbuddet for ældre private udlejningsejendomme og andelsforeninger i ejendomme opført tidligere end 1966.

Udvalgets analyse peger på, at en omdannelse vil medføre en stigning i boligomkostningerne for de nuværende beboere. Således forventer udvalget, at en omdannelse af disse ejendomme vil gøre det sværere for lavindkomstgrupper at opholde deres nuværende boligstandard i de større byer.

Det bør klienter være særligt opmærksomme på:

  • Regeringen støtter op om udvalgets anbefaling om mulighed for opdeling af andelsboligforeninger i ejendomme påbegyndt opført efter 1966.
  • Regeringen stiller sig ligeledes positiv over for forslaget om at ophæve opdelingsforbuddene i ældre udlejningsejendomme med op til 5 beboelseslejligheder med eller uden erhvervslokale.

Vi følger det løbende politiske arbejde tæt og vil holde fokus på resultatet af den kommende tids politiske forhandlinger.

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom