Ændring af lægemiddelloven - Sikkerhedsstyrelsen skal varetage inspektionsopgaver

Den 1. januar 2019 blev lægemiddelloven ændret, således at visse af Lægemiddelstyrelsens inspektionsopgaver nu er overdraget til Sikkerhedsstyrelsen. Overdragelsen af kompetence sker som et led i regeringens beslutning om udflytning af statslige arbejdspladser.

Fra og med 1. januar 2019 er det Sikkerhedsstyrelsen, der fører tilsyn med (1) detailforhandleres forhandling af håndkøbsmedicin uden for apotek, (2) forhandling af visse jern- og vitaminpræparater samt (3) forhandling af visse antiparasitære lægemidler til dyr uden for apotek. Det fremgår af lægemiddellovens § 44, stk. 6. Det er dog fortsat Lægemiddelstyrelsen, der fører tilsyn, såfremt forhandlingen af lægemidler sker via internettet.

Den øvrige regulering af Sikkerhedsstyrelsens tilsyn med lægemidler fremgår af lægemiddellovens §§ 44-46.

Se ændringerne til lægemiddelloven

Seneste nyt om Life Science

Life Science