Første administrative bøde fra forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden har netop offentliggjort, at en virksomhed har vedtaget en administrativ bøde på 10.000 kr. for at have sendt 21 emails uden samtykke fra modtagerne. Det er første gang, at Forbrugerombudsmanden udnytter muligheden for at udstede en administrativ bøde for overtrædelse af markedsføringsloven.

En virksomhed må ikke sende elektronisk post med markedsføring uden et forudgående samtykke fra modtageren.

Virksomheden, der har vedtaget en administrativ bøde for udsendelse af 21 emails uden samtykke fra modtagerne, havde ifølge 11 af forbrugerne udelukkende indhentet de pågældende modtageres email-adresser for at kunne sende fakturaen for modtagerens køb elektronisk. De pågældende forbrugere modtog imidlertid efterfølgende også emails med markedsføring, hvilket de oplyste ikke at have givet mundtligt samtykke til, og virksomheden kunne ikke dokumentere, at det modsatte var tilfældet.

Sagen illustrerer bl.a. vigtigheden af, at man som virksomhed kan dokumentere, at man har modtaget samtykke til at sende elektronisk markedsføring, herunder at samtykket er i overensstemmelse med markedsføringslovens regler.

Vi ser ofte, at virksomheder har vanskeligt ved at fremskaffe fornøden dokumentation for, at der foreligger et gyldigt samtykke. Som vi tidligere har beskrevet (se her), har Forbrugerombudsmanden i øjeblikket stor fokus på uanmodet markedsføring, både pr. email og pr. telefon.

Det er endvidere første gang, at Forbrugerombudsmanden udnytter muligheden for at udstede en administrativ bøde for overtrædelse af markedsføringslovens forbud i § 10, stk. 1, om uanmodede henvendelser. Forbrugerombudsmanden kan anvende denne mulighed, hvis en virksomhed har sendt op til 500 uanmodede henvendelser.

Den administrative bødevedtagelse er en påmindelse om Forbrugerombudsmandens vidtgående beføjelser. Forbrugerombudsmanden har i 2018 og 2019 bl.a. også nedlagt foreløbigt forbud for overtrædelse af markedsføringsloven (se her), fået konfiskeret et beløb svarende til fortjenesten ved vildledende markedsføring (se her) og fået en virksomhed dømt til at tilbagebetale ulovligt opkrævede gebyrer (se her).

Du kan læse Forbrugerombudsmandens nyhed her

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret