Ændringsvilkår i forbrugeraftale var ugyldigt

Et ændringsvilkår i en løbende forbrugeraftale var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse urimeligt og ugyldigt, da vilkåret gav virksomheden en næsten ubegrænset adgang til at ændre medlemsbetingelserne uden forbrugerens accept.

Hvis virksomheder indgår løbende aftaler med forbrugere, er det vigtigt, at aftalen indeholder en gyldig ændringsbestemmelse, som giver virksomheden adgang til at kunne foretage ændringer af aftalen uden at skulle indhente forbrugerens udtrykkelige accept hver gang.

Aftaler er bindende, og ændringer af en løbende forbrugeraftale kræver derfor som udgangspunkt udtrykkelig accept fra forbrugeren. Virksomheden og forbrugeren kan dog aftale, at virksomheden ensidigt kan ændre eksempelvis priser og gebyrer i aftalen uden forbrugerens udtrykkelige accept, hvis:

  • Aftalen ikke giver virksomheden ubegrænsede muligheder for at ændre aftalen,
  • kriterierne for, hvornår virksomheden kan ændre aftalen, er tydelige,
  • forbrugeren bliver varslet individuelt om ændringen, og
  • forbrugeren kan opsige aftalen som følge af ændringen.

Forbrugerombudsmanden har i dag i en pressemeddelelse omtalt en sag, hvor en virksomhed havde forbeholdt sig ret til at foretage ændringer i medlemsbetingelserne uden forbrugerens accept. Ændringsvilkåret var imidlertid urimeligt efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, da vilkåret gav virksomheden en næsten ubegrænset adgang til at foretage ændringer, og fordi medlemsbetingelserne ikke indeholdt klare og forståelige kriterier, som gav forbrugeren mulighed for at forudse, hvornår virksomheden kunne ændre aftalen.

Ændringsvilkåret var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse urimeligt, selvom virksomheden ville varsle ændringer over for forbrugeren og give forbrugeren ret til at opsige aftalen som følge af ændringer.

Da ændringsvilkåret var urimeligt og ugyldigt, var virksomheden efter Forbrugerombudsmandens opfattelse nødt til at fjerne vilkåret fra medlemsbetingelserne. Virksomheden kunne dog beholde den del af vilkåret, der gav ret til at prisstigninger som følge af forbrugerprisindekset.

Hvis en virksomhed gennemfører prisstigninger på baggrund af et urimeligt aftalevilkår, vil prisstigningen normalt være ugyldig efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, og forbrugerne vil efter omstændighederne også kunne have ret til tilbagebetaling.

Den nye sag er i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens hidtidige praksis om ensidige ændringer i løbende forbrugeraftaler, og sagen udgør en vigtig påmindelse om, at det er vigtigt at sikre sig, at ændringsbestemmelser i løbende forbrugeraftaler udformes i overensstemmelse med ovenstående retningslinjer.

Læs Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse om sagen

Vil du vide mere?

Kontakt Plesners team for Markedsførings- og Forbrugerret

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret