Brug af velkendte varemærker kan både krænke og vildlede

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt en tysk leadvirksomhed for brug af fire kendte danske virksomheders varemærker i konkurrencer rettet mod danske forbrugere, hvilket ifølge Forbrugerombudsmanden både krænker virksomhedernes varemærkerettigheder og vildleder forbrugerne.

Ifølge Forbrugerombudsmanden har den tyske leadvirksomhed anvendt velkendte varemærker og forretningskendetegn tilhørende Rema 1000, BabySam, Netto og Power i forbindelse med markedsføring af den tyske leadvirksomheds konkurrencer på Facebook og Snapchat rettet mod danske forbrugere. Formålet med konkurrencerne var at indhente forbrugernes samtykke til at modtage markedsføring via bl.a. telefon og e-mail. 

Konkurrencerne fremstod ifølge Forbrugerombudsmanden som om, at det var virksomhederne bag de velkendte varemærker, der stod bag konkurrencerne bl.a. ved at virksomhedernes navne og varemærker blev vist på en iøjnefaldende måde, og ved at der i annoncerne blev anvendt  udsagn om virksomhedernes åbning af nye butikker samt runde fødselsdage.

Forbrugerombudsmanden har bl.a. på denne baggrund politianmeldt leadvirksomheden for krænkelse af de pågældende virksomheders varemærker. Forbrugerombudsmanden har derudover anmodet de tyske myndigheder om at gribe ind over for den tyske leadvirksomheds markedsføring, som efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er vildledende og derfor i strid med EU’s direktiv om urimelig handelspraksis, bl.a. fordi markedsføringen gav forbrugerne det urigtige indtryk, at konkurrencerne blev udbudt af de pågældende virksomheder.

Den tyske leadvirksomhed bestrider at have overtrådt de pågældende regler.

Det blev fastslået af Højesteret i Noma-sagen tilbage i 2013, at brug af andres velkendte varemærker på en dominerende og meget iøjnefaldende måde i forbindelse med markedsføring udgør en varemærkekrænkelse. Det er ikke tilladt at lægge sig i kølvandet på et velkendt varemærke for derved at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige og dermed på utilbørlig måde snylte på varemærkets særpræg og renomme. Den slags krænkelser påtales dog normalt af den virksomhed, som er indehaver af retten til varemærket.

Hvis brugen af det velkendte varemærke også medfører, at det fremstår som om, at det er varemærkeindehaveren, der står bag den pågældende markedsføring, kan brugen imidlertid også være vildledende over for forbrugerne. Det kan i så fald, som det fremgår, tiltrække Forbrugerombudsmandens interesse, således at Forbrugerombudsmanden vil bistå med at håndhæve de pågældende virksomheder varemærkerettigheder.

Sagen er også en påmindelse om, at udenlandske virksomheder ved grænseoverskridende markedsføring af grovere karakter må forvente, at Forbrugerombudsmanden retter henvendelse til myndighederne i virksomhedens hjemland med henblik på dem til at gribe ind.

Læs Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse om sagen

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret