Lægemiddelindustriens brug af digitale medier i reklameaktiviteter

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) har udgivet en revideret guide om brugen af digitale medier i reklameaktiviteter. Guiden indeholder et afsnit med generel information omkring digitale medier, hvor der blandt andet redegøres for konkrete begreber og kompetenceregler på området. Derudover indeholder guiden en opslagsguide, en Q&A samt en række bilag. 

I den nye reviderede guide, er afsnittet om reklamebegrebets omfang blevet opdateret på baggrund af Lægemiddelstyrelsens nye vejledning til reklamebekendtgørelsen, og guiden indeholder nu også et specifikt afsnit angående influencers, hvor det bl.a. fremgår, at reklamebekendtgørelsens forbud mod at anvende personer m.m., der nyder særlig anseelse i reklamer for lægemidler over for offentligheden, jf. § 10, stk. 1, nr. 7, også ifølge Lægemiddelstyrelsens vejledning til reklamebekendtgørelsen kan omfatte personer hvis anseelse beror på personlige egenskaber. Det fremgår i den forbindelse, at begrebet "anseelse" også omfatter berømmelse, der ikke har nogen forbindelse til lægemidler, sundhed osv., eller en særlig status som er knyttet til et bestemt erhverv, herunder bl.a. influencere.

Herudover er afsnittet om brug af video og podcast blevet opdateret i forhold til placering af pligttekst. 
 
Også bilagslisten er blevet udbygget med tilføjelse af det nye fællesnotat til vejledning om sociale medier og digitale kanaler fra IFPMA og EFPIA. Generelt er der nu indført relevante henvisninger til det nye fællesnotat i ENLI's guide. 
 
Læs ENLI's nye guide

Seneste nyt om Life Science

Life Science