Plesner har tiltrådt Danske Advokaters CSR-kodeks

Gennem en lang årrække har Plesners CSR-program været det mest vidtrækkende i den danske advokatbranche. Plesner har som et naturligt led i vores CSR-arbejde tiltrådt Danske Advokaters advokatKODEKS.

Det er Plesners ønske at drive en stærk og bæredygtig forretning, som skaber værdi for alle vores interessenter. Det er udgangspunktet for vores arbejde med social ansvarlighed, hvor vi har fem hovedtemaer: Skoleprojekt, Student Volunteers, Medarbejdertrivsel, Kvinder og Karriere samt Miljø og Klima.

Plesner rapporterer årligt til UN Global Compact om vores fremskridt inden for CSR. Derfor er det et naturligt skridt også at bakke op om Danske Advokaters advokatKODEKS og arbejdet for at styrke den sociale ansvarlighed i branchen.

Læs mere om advokatKODEKS

Seneste insights

Flere insights