Plesners CSR-rapport 2017

Plesner fortsætter med at gøre solide fremskridt i CSR-arbejdet (Corporate Social Responsibility). 

Vi tilstræber en bæredygtigt drevet virksomhed, og det skaber med stor tydelighed værdi for vores omverden. Gennem de seneste seks år har vi - som medlem af Global Compact - arbejdet struktureret med at leve op til vores ambitioner om samfundsansvarlig adfærd, og vores CSR-program er blandt de mest vidtrækkende i den danske advokatbranche.

I vores CSR-rapport 2017 er der blandt andet fokus på Skoleprojektet - et projekt der takket være en dedikeret og ambitiøs indsats fra alle involverede parter, får flere udfordrede unge til at tage deres uddannelse seriøst. Hjælpeorganisationerne i vores pro bono program er i stand til at gøre en endnu større forskel. Og så er det et langt træk at få flere kvindelige partnere - men vi er vedholdende.

FN's Global Compact

FN's Global Compact er et internationalt initiativ startet af FN med den hensigt at inddrage private virksomheder i løsningen af nogle af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Som medlem af FN's Global Compact tager vi aktivt del i løsningen af disse udfordringer.

Læs mere om Plesners CSR-arbejde her.

Seneste insights

Flere insights