Michala Roepstorff

advokat (L), partner

Michala Roepstorff er partner i vores team for insolvens og rekonstruktion og har flere års erfaring med behandling af konkursboer og rådgivning om finansielle rekonstruktioner.

Gennem en lang årrække har Michala været involveret i flere af de største og mest komplekse kurser og rekonstruktioner I Danmark. Aktuelt er Michala udpeget som kurator i en af Damarks mest omfattende konkurser i nyere tid - konkursboet efter OW Bunker. Herfra har Michala bl.a. opnået erfaring med at føre en række forskellige komplicerede insolvensretlige retssager.

Michala er dybt specialiseret i behandling af konkursboer, herunder afdækning af omstødelige forhold, opretholdelse af drift samt gennemførelse af virksomhedsoverdragelse af hele eller dele af den konkursramte virksomhed. Ligeledes har hun lang erfaring med at rådgive om rekonstruktioner af nødlidende virksomheder, herunder om akkordordninger. Derudover rådgiver Michala banker og andre finansielle institutioner om insolvensretlige forhold.

Michala er vurderet som "leading individual" indenfor Restructuring/Insolvency. En klient udtaler: "She is extremely efficient and goes immediately to the heart of the matter. She also has a practical approach that looks at the economic aspects of the matter to best protect the interests of her client." (Chambers Europe 2020).

Håndtering af medarbejdere i relation til konkursboer, herunder evt. midlertidig fastholdelse af nøglemedarbejdere, har Michala særlig ekspertise indenfor - baseret på en mangeårig erfaring med rådgivning om ansættelses- og arbejdsret.

Michala er certificeret under og medlem af bestyrelsen i Foreningen af Danske Insolvensadvokater. Derudover er Michala formand for SWIC, den skandinaviske del af IWIRC (International Women's Insolvency & Restructuring Confederation). Hun er i 2019 valgt som "Councillor of Denmark" i INSOL Europe og var co-chair ved INSOL Europe konferencen i 2019 i Købenavn.

Yderligere er Michala Roepstorff fast tilknyttet Gældsstyrelsens Advokatpanel, og hun underviser i insolvensret, bl.a. på efteruddannelseskurser i regi af Danske Advokater.

Som partner har Michala været en nøglefigur i den fortsatte udvikling af vores markedsledende insolvensteam, der de seneste år har haft fokus på at optimere processer gennem nye digitale løsninger og yderligere styrke det tætte tværfaglige samarbejde med Plesners øvrige specialistafdelinger på de specifikke sager - for at skabe mest mulig værdi for klienterne.

Highlights

  • OW Bunker - (kurator) behandling virksomhedens konkursbo, der er en af de mest omfattende konkurser i Danmark i nyere tid
  • Europharma.DK ApS - (kurator) behandling af lægemiddel-parallelimportørens konkursbo
  • Fenicia Invest - behandling af konkursboet, der bl.a. omfatter et stort hotelprojekt i Spanien og diverse ejendomsinvesteringer i Danmark samt afhændelse af flere datter-/associerede selskaber 
  • K/S Sweden Real Estate Portfolio - behandling af konkursbo, der bl.a. omfatter salg af en stor ejendomsportefølje
  • Sterling Airlines A/S - behandling af flyselskabets konkursbo

Ratings

  • Michala Roepstorff is ranked as a leading individual as regards Restructuring/Insolvency. Michala Roepstorff works on a range of both local and cross-border insolvency proceedings. One client enthuses: "She is extremely efficient and goes immediately to the heart of the matter. She also has a practical approach that looks at the economic aspects of the matter to best protect the interests of her client." (2020)

  • Michala Roepstorff is recommended as regards Insolvency (2019)
  • Michala Roepstorff is recommended as regards Insolvency and Restructuring. (2015)

Seneste nyt om Insolvens og Rekonstruktion

læs alle insights om insolvens og rekonstruktion