Persondataforordningen - hvad kan den offentlige sektor forvente?

Plesner inviterer til heldagsseminar om den nye persondataforordning, der stiller en række skærpede krav til offentlige myndigheder. Deltagerne får et overblik over, hvad forordningen indebærer, og hvordan offentlige myndigheder kan gå til opgaven med at efterleve de nye regler.

Persondataforordningen er nu på plads, og det er muligt for offentlige myndigheder at forholde sig til de nye krav, der i 2018 vil gælde for deres behandling af personoplysninger. Forordningen indeholder en lang række nyskabelser og skærpede krav, herunder særligt kravet om udpegning af en Data Protection Officer (DPO), og begrænsningen i det offentliges anvendelse af samtykke som behandlingsgrundlag. Forordningen omfatter dog også mange velkendte principper og bestemmelser, der videreføres fra persondataloven.

Samlet set vil forordningen i de kommende år give anledning til en række spørgsmål og udfordringer. Med henblik på at give så klart et svar, som det er muligt på nuværende tidspunkt, samt et realistisk billede af, hvordan persondataretten vil udvikle sig i lyset af forordningens indhold, inviterer Plesner til heldagsseminar i Persondataretligt Forum - i København den 31. maj og i Århus den 8. juni 2016.

På seminaret vil Plesners hold af persondataretseksperter give en generel introduktion til persondataretten og forordningens indhold samt hvad det indebærer for offentlige myndigheder.

Målgruppe

Seminaret er målrettet medarbejdere i kommuner, regioner, styrelser og staten, der arbejder med persondata til dagligt, herunder særligt it-chefer og jurister, eller andre der skal stå for implementeringen af forordningens regler i myndigheden.

Seminaret vil give en generel introduktion til persondataretten, så også personer uden erfaring med området vil have fordel af at deltage. Personer uden juridisk baggrund, der skal arbejde med området, vil også have udbytte af seminaret.

Tilmelding

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig heldagsseminaret

Seneste nyt om Persondata

Persondata