Webinar om "databeskyttelsesloven"

Plesner stiller skarpt på den kommende "databeskyttelseslov", når vores Persondata Team holder webinar om emnet den 9. og 10. august 2017.

Justitsministeriet har fredag den 7. juli sendt et udkast til lovforslaget til "databeskyttelsesloven" i høring med frist til at give bemærkninger den 22. august 2017.

Databeskyttelsesloven skal fra 25. maj 2018 delvist erstatte persondataloven, mens persondataforordningen i øvrigt regulerer databeskyttelsesområdet. Der er tale om et ganske omfattende lovforslag på over 200 sider, med 48 paragraffer og fyldige lovbemærkninger - og dertil kommer persondataforordningen, som er optrykt som bilag til lovforslaget.

Læs mere: Udkast til lovforslag til "databeskyttelsesloven"

Vores Persondata Team vil fremhæve og gennemgå de mest interessante punkter i lovforslaget i to webinarer henvendt til henholdsvis den private sektor og den offentlige sektor.

Webinaret er gratis, og du vil kunne deltage via din internetbrowser eller via telefon.

Tilmelding:

Privat sektor - onsdag den 9. august, kl. 8:45-9:45 - klik her

Offentlig sektor - torsdag den 10. august, kl. 8:45-9:45 - klik herSeneste nyt om Persondata

Persondata