Er HR parat til tilsynsbesøg? (Aarhus)

Hvilke regler skal private, offentlige og halvoffentlige arbejdsgivere være opmærksomme på, og hvordan foregår et tilsynsbesøg i praksis? Vi inviterer til seminar i Aarhus onsdag den 13. november 2019.

Bemærk: Arrangementet er afholdt. Se oversigt over vores aktuelle seminarer. 

Datatilsynet har varslet, at de i anden halvdel af 2019 vil gennemføre tilsynsbesøg og bl.a. have fokus på databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold.

Datatilsynet vil herunder se nærmere på, hvorvidt arbejdsgivere opfylder deres oplysningspligt i forhold til kontrolforanstaltninger, og de vil se på sletning af oplysninger indsamlet i forbindelse med rekruttering.

Plesner inviterer derfor til seminar, hvor vi stiller skarpt på de retlige forhold, arbejdsgivere skal være opmærksomme på i den forbindelse.

På seminarets første del vil Plesners specialister inden for ansættelsesret og persondataret redegøre for de krav, som arbejdsgivere skal efterleve i relation til databeskyttelse i ansættelsesforhold, herunder i forbindelse med rekruttering. 

På seminarets anden del vil Jesper Husmer Vang, der er tidligere kontorchef i Datatilsynets tilsynsenhed, gennemgå, hvordan Datatilsynet håndhæver de persondataretlige regler, herunder hvordan et tilsynsbesøg forløber i praksis.

Oplægsholdere

Målgruppe

HR-direktører og HR-chefer i private, offentlige og halvoffentlige institutioner og virksomheder. 

Deltagelse i seminaret er gratis og uforpligtende. Hvis du har interesse i at deltage i Plesners HR-netværk, kan du tilkendegive dette på seminaret.

Seneste nyt om Persondata

Persondata