Plesner GDPR Master Class: Risikovurdering og databehandlere

Plesner har endnu en gang oplevet stor tilslutning til vores GDPR Master Class om risikovurderinger og databehandlere. Der er ikke flere ledige fysiske pladser på kurset, men det er muligt at deltage virtuelt. 

Bemærk: Arrangementet er afholdt. Se oversigt over vores aktuelle seminarer.

På Plesner GDPR Master Class  belyser vi persondataforordningen inden for afgrænsede problemstillinger og giver dig mulighed for fordybelse i emnerne risikovurderinger og databehandlere. Kurset er for dig, som har et godt kendskab til GDPR og som måske allerede har gennemført grundkurset Plesner Certifikat i Persondataret. 

Siden april 2016 har Plesner udbudt grundkurset Plesner Certifikat i Persondataret, og kurset udbydes også i 2020.

Vi oplever dog fortsat efterspørgsel på yderligere kurser, hvor vi går et (stort) spadestik dybere, og virkelig kommer omkring de små detaljer, og derigennem finder den effektive løsning på problemerne.

Vi har derfor besluttet at udbyde en  fjerde runde af Plesner GDPR Master Class - et heldagskursus, hvor vi detaljeret behandler forordningens udfordringer og muligheder inden for afgrænsede problemstillinger. De to emner er nærmere beskrevet nedenfor.

For at få et godt udbytte af undervisningen er det en forudsætning, at du har et vist kendskab til GDPR og persondatalovgivningen, idet fokus igen vil være på fordybning i afgrænsede problemstillinger og ikke på generel indføring i reglerne. Det er dog ikke et krav, at du har gennemført grundkurset Plesner Certifikat i Persondataret - det afgørende er som nævnt, at du allerede har et godt kendskab til GDPR og persondatalovgivningen. 

Beskrivelse af de to emner

Undervisningen varetages af advokat og partner Michael Hopp, senioradvokat Jesper Husmer Vang samt it-sikkerhedsspecialist og cand.jur. Allan Frank fra Datatilsynet.  Alle tre undervisere vil deltage under hele kurset. 

Risikovurderinger af organisationen selv

I "Risikovurderinger af organisationen selv" sætter vi fokus på, hvordan man udfører risikovurderinger under GDPR. Vi ser hér på den almindelige risikovurdering i art. 24, på privacy by design/default i art. 25, på sikkerhed i art. 32 og 5.1.f, på datasikkerhedsbrister i art. 33-34 samt på konsekvensanalyser i art. 35-36. 

Vi forklarer risikovurderinger med fokus på den praktiske vinkel og vil ved inddragelse af en række konkrete eksempler og løsningsforslag klæde dig på til at arbejde med risikovurderinger. 

På denne del af kurset får du: 

  • En grundlæggende forståelse for hvilke risikovurderinger, der skal laves under GDPR
  • En kort teoretisk indføring i risikovurderinger under GDPR
  • Praktiske cases, hvor vi sammen arbejder med risikovurderinger og værktøjer til risikovurderinger 

Brugen af databehandlere 

Kursets anden del handler om brugen af databehandlere - fra start til slut. Vi ser hér på, hvordan man udarbejder er risikovurdering vedrørende brugen af en databehandler, hvordan man screener en potentiel databehandler, på indholdet af databehandleraftalen, på tredjelandsoverførsler (herunder ved cloud services) og på det løbende samarbejde med databehandleren, herunder tilsyn med databehandleren. 

På denne del af kurset får du: 

  • En indføring i den dataansvarliges risikovurdering af brugen af databehandlere
  • En gennemgang af screeningen af en potentiel databehandler, set i forhold til den dataansvarliges risikovurdering og i forhold til overholdelse af formelle krav
  • Detaljeret indsigt i de problemstillinger man bør være særlig opmærksom på, når man indgår databehandleraftaler, herunder aftaler med cloududbydere
  • En gennemgang af de særlige udfordring med tredjelandsoverførsler, som brug af databehandlere kan give anledning til
  • Indsigt i en risikobaseret tilgang til den dataansvarliges tilsyn med databehandleren, og en indføring i, hvordan tilsynet udføres 

Tilmelding

Ja tak, jeg vil gerne deltage virtuelt i Plesner GDPR Master Class

Seneste nyt om Persondata

Persondata