Webinar: Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere

Fredag den 7. maj 2021, kl. 12.00-13.00 afholder Plesner Persondata Team et webinar vedrørende implementeringen af whistleblowerdirektivet i dansk ret. Forslaget til lov om beskyttelse af whistleblowere, der har til formål at implementere direktivet, blev fremsat den 14. april 2021, men det ligger allerede nu fast, at loven kommer til at udvide kredsen af arbejdsgivere, som har pligt til at implementere en whistleblowerordning.

Bemærk: Arrangementet er afholdt. Se oversigt over vores aktuelle seminarer.

Lovforslaget har til formål at beskytte arbejdstagere, der indberetter overtrædelser af EU-retten (som defineret i lovforslaget), alvorlige lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold.

Lovforslaget pålægger private arbejdsgivere med mere end 249 ansatte samt alle offentlige arbejdsgivere at etablere en whistleblowerordning senest den 17. december 2021, mens fristen for private arbejdsgivere med mellem 50 og 249 ansatte er den 17. december 2023. 

Efter lovforslaget skal whistleblowerordningen alene give arbejdstagerne en adgang til at indberette under ordningen. Arbejdsgiveren kan dog vælge at udvide ordningen til også at omfatte andre persongrupper. Personer, der ikke kan indberette under arbejdsgiverens whistleblowerordning, vil være henvist til at indberette under en såkaldt "ekstern" whistleblowerordning, der efter lovforslaget etableres af Datatilsynet.  

Whistleblowerordningen skal ledsages af en governancestruktur, der bl.a. inkluderer procedurer for indberetning og opfølgning, udpegning af en intern whistleblowerenhed, dokumentationspligt, m.v.

På webinaret stiller Michael Hopp og Jacob Falsner skarpt på forslaget til lov om beskyttelse af whistleblowere, herunder påvirkningen af eksisterende whistleblowerordninger.

Seneste nyt om Persondata

Persondata