Advanced Life Science Law Academy

Plesner inviterer til Advanced Life Science Law Academy den 15. november 2023 - et gratis heldagsarrangement med fokus på hot topics inden for life science jura i 2023.

Bemærk: Arrangementet er afholdt. Se oversigt over vores aktuelle seminarer.

Fokus rettes mod (i) EU og Danmarks nye life science-strategier & rammer, (ii) European Health Data Space, (iii) Dataetik, (iv) Persondata i en life science kontekst og (v) ESG.

Vi har inviteret oplægsholdere fra Novo Nordisk, Leo Pharma, Lægemiddelindustriforeningen, Københavns Universitet, Sundhedsdatastyrelsen, Central Denmark EU Office, Århus Universitetshospital og Nationalt Center for Etik. Herudover er der også flere Plesner-advokater blandt oplægsholderne.

Vi ser frem til en spændende dag, med gode muligheder for networking. 

Program

08.30 - 09.00: Morgenmad 

09.00 - 09.10: Velkomst v. Plesner  

Tema 1: Den nye EU-lægemiddelreform og den nye kommende danske life science-strategi


09.10-09.40: Fokus på arbejdet med den kommende danske life science-strategi 

Et indblik i Life Science Rådets kommende anbefalinger til den nye danske life science strategi v. Carsten Blæsbjerg, Head of Public Affairs hos Lægemiddelindustriforeningen

09.40-10.10: Den nye EU-lægemiddelreform; baggrund og formål
Et indblik i de mulige hensigter, der ligger til grund for EU-Kommissionens forslag til den nye lægemiddelreform, og hvilke redskaber EU-Kommissionen ønsker at tage i brug for at realisere dem v. Jakob Wested, PhD, Erhvervs postdoc ved Københavns Universitet

10.10-10.30: Pause 

10.30-11.15: Overblik over den nye EU-lægemiddelreform
Plesner giver et overblik over, hvad forslaget indeholder, og hvad de største juridiske udfordringer ved forslaget er v. Mikkel Vittrup, advokat, partner, og Mette-Marie Buch Henrichsen, advokat, director

11.15-11.45: EU's arbejde med lægemiddelreformen 
Et indblik i hvor i processen lovforslagene er, og hvordan man i Europa-Parlamentet arbejder videre med lovforslagene v. Pernille Weiss, medlem af Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti 

11.45-12.45: Frokost

Tema 2: European Health Data Space

12.45-13.15: Fokus på European Health Data Space
Sundhedsdatastyrelsen giver (i) en introduktion til forslaget om den nye forordning om European Health Data Space, (ii) en status på hvor i processen forslaget er nu samt (iii) et indblik i Sundhedsdatastyrelsens arbejde med forslaget v. Louise Nordentoft Furbo, specialkonsulent, og Sigrun Gyrtrup, sektionsleder hos Sundhedsdatastyrelsen

13.15-13.45: Joint Action Towards the European Health Data Space - TEHDAS
Om TEHDAS-projektet, de forskellige arbejdsspor under TEHDAS og med særligt fokus på det juridiske arbejdsspor samt rollen som europæisk NGO v. Maria Heilskou Pedersen, specialkonsulent hos Central Denmark EU Office, og Gitte Kjeldsen, senior project manager hos Aarhus Universitetshospital

13:45-14:15: European Health Data Space og IP-rettigheder
Plesner giver et indblik i det nuværende forslag til European Health Data Space med fokus på dets påvirkning af IP-rettigheder og forretningshemmeligheder, herunder betydningen for innovation i EU v. Mikkel Vittrup, advokat, partner, og Jakob Dolmer, advokat

14.15-14.30: Pause

Tema 3: Dataetik

14.30-15.00: Introduktion til praktisk dataetik inden for sundhedsområdet
Indblik i redskaber til at arbejde reflekteret og systematisk med dataetiske problemstillinger i forbindelse med sundhed, herunder centrale etiske principper, den etiske matrix og pottemager-modellen v. Rune Klingenberg Hansen, PhD og Postdoc ved Nationalt Center for Etik og Roskilde Universitet 

15.00-15.30: Novo Nordisks framework for Data Ethics 
Et indblik i Novo Nordisks arbejde med dataetik v. Nanna Jannov, Senior Director i R&D Compliance Centre of Expertise i Novo Nordisk

15.30-15.45: Rundbordsdrøftelser af dataetisk case 

15.45-16.05: Pause 

Tema 4: Persondata

16.05-16.50: Reglerne om overførsler til tredjelande i et pharma/life science perspektiv  
En indflyvning i reglerne om overførsler af personoplysninger til tredjelande, herunder overførsler til USA efter vedtagelse af EU-U.S. Data Privacy Framework, v. Frederik Lindboe Refsgaard, advokat 

Tema 5: Environmental, social and corporate governance (ESG)

16.50-17.20:  Bæredygtighed og ESG hos LEO Pharma
Få et indblik i hvordan nye krav til ESG-rapportering har indflydelse på, hvordan LEO Pharma arbejder med bæredygtighed og ESG, herunder hvad der særligt gør sig gældende, når slutbrugerne er patienter v. Lærke Kristensen, Sustainability and ESG manager hos LEO Pharma

17.20 -17.30: Afrunding

17.30-20.00: Netværk med vin og tapas

Seneste nyt om Life Science

Life Science